Lansering av ny bok i engelskdidaktikk

Førsteamanuensis Christian Carlsen, professor Tony Burner og dosent emeritus Kåre Kverndokken. foto.
Redaktørene: (F.v.) Førsteamanuensis Christian Carlsen, professor Tony Burner og dosent emeritus Kåre Kverndokken. – Det er artig at vi fikk til denne boka sammen med 101-seriens far, Kåre Kverndokken, sier Burner

I over ett år har tre ansatte ved Institutt for språk og litteratur jobbet iherdig med å redigere en ny, forskningsbasert bok i engelskdidaktikk.

Den nylig lanserte fagboka heter 101 Ways to Work with Communicative Skills, og er en del av den populære 101-serien hos Fagbokforlaget.

–  Boka gir en bred teoretiske forankring for dem som arbeider med engelsk i hele det 13-årige skoleløpet, samtidig som teori dekodes gjennom hele 101 metodiske grep. Slik sett er det en viktig bok for alle som er opptatt av profesjon og profesjonsutdanning, sier dosent emeritus og medredaktør, Kåre Kverndokken.

Består av to deler

Professor og redaktør av boka, Tony Burner, forteller at de andre 101-bøkene brukes mye av norsklærere, selv om for eksempel skriving og muntlighet angår alle fag.  

– Alle bøkene til nå har vært på norsk også. Det er en greie for engelsklærere, både lærere i skolen og lærerutdannere, at bøker de skal bruke skal være på engelsk, understreker Burner.

101 Ways to Work with Communicative Skills består av følgende to deler:

  • Del I, med sju fagfellevurderte artikler som kaster lys på ulike aspekter ved opplæring i engelsk, så som engelskundervisning i flerspråklige klasserom, bruk av digitale verktøy til å fremme kommunikative ferdigheter og interkulturell kompetanse. 
  • Del II, med 101 didaktiske grep som lærere på alle trinn kan bruke i undervisningen sin.

Personer i sal på Litteraturhuset i Oslo under lansering av boka 101 Ways to Work with Communicative Skills. foto.

Bred målgruppe

– Vi håper boka er spennende for en bred målgruppe, inkludert lærerstudenter, lærere og lærerutdannere. Vi har hatt et flott team av bidragsytere som har bidratt til å gjøre den så variert og iderik som den er blitt, sier førsteamanuensis Christian Carlsen, den tredje redaktøren av boka.  

10. september ble boka lansert på Litteraturhuset.

Her kan du lese om boka på Fagbokforlagets nettsider.