Kroppen forteller gjennom bevegelse

SPESIELL VIDEREUTDANNING: Fv: Kari Evelin Arellano Lorentzen og Savannah Rosén tar videreutdanning i danse- og bevegelsesterapi på USN. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
SPESIELL VIDEREUTDANNING: Fv: Kari Evelin Arellano Lorentzen og Savannah Rosén tar videreutdanning i danse- og bevegelsesterapi på USN. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)

– Noen opplevelser er vanskelige å snakke om med ord, men gjennom bevegelse kan vi likevel uttrykke dem, og kanskje bearbeide dem.


For Savannah Rosén og Kari Evelin Arellano Lorentzen er det viktigste å kunne hjelpe klientene sine, og å ha flest mulig verktøy tilgjengelig.

De to psykoterapeutene går på det andre kullet av videreutdanningen i danse- og bevegelsesterapi, som er den eneste i sitt slag i Norge.

– Mange av dem som jeg møter har psykosomatiske plager, angst og forskjellige former for stress. De kan absolutt ha utbytte av å sitte og prate, men for visse pasienter er det bra å bruke kroppen sier Savannah Rosén fra Gøteborg.

Hjemme i Sverige jobber hun med egne pasienter, og benytter både psykoterapi og danse- og bevegelsesterapi. Hun jobber også med barn og ungdom som har foreldre med psykiske lidelser.

Skal være så flinke når vi snakker

– Det er noen opplevelser som ikke har noe verbalt språk. Da kan du i stedet lytte til kroppen, og la den fortelle gjennom å bruke pust og bevegelse. Slik kan du få tak i en del av livet ditt, der erfaringene sitter i kroppen.

– Det er også veldig mye lek, håp og kreativitet i bevegelse, som jeg opplever kan forsvinne hvis det bare blir kognitiv terapi. Vi skal liksom være så flinke når vi snakker. I dans og bevegelse går du inn i et helt annet område som er sårbart, usikkert og intuitivt, men som veldig mange leter etter. En annen opplevelse av deg selv, sier Savannah Rosén.

Bevisstheten vår er kroppslig

Kari Evelin Arellano Lorentzen fra Oslo er utdannet psykologspesialist og jobber som spesialrådgiver ved på Akershus Universitetssykehus på Lørenskog. Hun er også yogainstruktør med fordypning i terapeutisk yoga, og har privat praksis der hun tilbyr terapeutiske yogagrupper. Lorentzen har jobbet klinisk i mange år, og har fordypet seg i kroppsorientert psykoterapi. Hun har stor tro på dans og bevegelse, som en del av behandlingen ved psykiske plager og problemer.

– Det har kommet mye forskning som viser at bevisstheten vår i stor grad er kroppslig. For meg som psykolog blir det derfor veldig viktig å kunne jobbe med kroppen. Som terapeut blir jeg også mindre sliten, når jeg kan jobbe mer variert. Gjennom å jobbe med pust, bevegelse og kroppsliggjøring av erfaring, kan jeg tilby flere måter å komme i kontakt med seg selv og sine nære på, og forhåpentligvis hjelpe flere. 

Kunstig skille mellom kropp og sinn

Lorentzen tror vi har undervurdert betydningen av hele kroppen i psykologisk arbeid.

– Vi erfarer jo verden med kroppen, lever livet med kroppen, våre relasjoner med andre mennesker er kroppslige, følelser er kroppslige. Det har vært et kunstig skille mellom kropp og sinn, men jeg tror vi ser en endring nå. Stadig flere terapeuter forsøker å forstå og fremme forbindelsen mellom sinnet og kroppen, særlig i forhold til traumepasienter, smertepasienter og andre psykosomatiske plager, sier Lorentzen.

VIKTIG VERKTØY: Fv: Kari Evelin Arellano Lorentzen og Savannah Rosén ønsker å kunne hjelpe klientene sine gjennom dans og bevegelse, når ord ikke strekker til. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)

Et verktøy til behandling

Både hun og Savannah Rosén har pasientene i tankene, når de nå tar denne videreutdanningen på masternivå på USN. De ønsker å ha flere verktøy å tilby, fordi samtale-terapi ikke passer like godt for alle mennesker og psykologiske problemer.

– Mange kan nok være kritiske til å jobbe med hele kroppen mer aktivt i psykoterapi. Samtaleterapi «sittende på stol» har vært den ordinære behandlingen lenge. Når jeg supplerer samtaler med mer kroppsorientert arbeid, så er det fordi jeg ønsker å kunne tilby flere alternativer til de jeg jobber med.  Jeg tror at når terapeuter og psykologer søker til det som for noen er «alternative metoder», er det fordi de fleste av oss har et ønske om å kunne hjelpe flere, sier Kari Evelin Arellano Lorentzen.

Dans og bevegelse på helsestasjoner

Savannah Rosén forteller om et stort forskningsprosjekt ved Örebro universitet, der man har utredet dans og bevegelse for jenter på videregående, som sliter med angst og depresjon.

– De har fått kjempegode resultater, så nå finnes dette tilbudet på flere helsestasjoner i Sverige. Vi lever i en tid der kroppen har blitt tingliggjort. Vi må få en relasjon til vår egen kropp, til ubehag og behag. Vi har jo også masse ubehag i kroppen, og mange får dysfunksjonelle måter å håndtere det på, gjennom for eksempel å ikke spise, trene for mye eller bedøve følelsene på ulike måter.

SAMLINGSBASERT: De 17 studentene møtes jevnlig på campus Drammen, med fagansvarlig Liv Marie Leirvåg. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
Alt pågår i kroppen

I stedet forsøker vi å hilse på kroppen, pusten og følelsene og vende oppmerksomheten mot det som er der. Hvis du føler sinne, så får du danse ditt sinne. Da kan du kanskje finne roen etterpå, på en ganske naturlig måte. Alle følelser er jo biologisk informasjon, og forteller deg noe om nåtid og om fortid. Vi er jo kropp, det er bare en liten del av oss som er kognitiv og som kan nås gjennom å prate. Din egen følelsesmessige og nevrobiologiske erfaring og historie bærer du med deg i kroppen, enten det er skam, sinne, stolthet eller glede. Alt pågår i kroppen, sier Rosén.

Hun er begeistret over å kunne studere dans- og bevegelsesterapi på masternivå, og reiser jevnlig fra Sverige til samlingene på campus Drammen.

Der samles de sytten studentene på andre kull med fagansvarlig Liv Marie Leirvåg. Hun underviser selv, og henter også inn gjesteforelesere.

Leirvåg er også leder for NODAK – Norsk forening for Danseterapi og Kreative kroppsuttrykk.

Etterlengtet studietilbud

Leirvåg kaller videreutdanning på USN en milepæl i danseterapihistorien i Norge, som den første offentlige utdanningen i danseterapi noen gang.Fagansvarlig for videreutdanning i danse- og bevegelsesterapi Liv Marie Leirvåg. Foto

– I Norge er det ca.10 danse – og bevegelsesterapeuter, med master fra USA eller England. Å få til en offentlig utdanning i faget har tatt mange år, og det har vært en lang vei å gå. Vi er derfor stolte og glade for at vi endelig har fått til en videreutdanning på masternivå på USN, sier Leirvåg.

Hun trekker frem Anne Grethe Stinessen Steinsvåg, som er studieleder og fagkoordinator for studiet.
– Uten hennes velvilje og nitide arbeid for å få studiet godkjent i universitetssystemet, hadde ikke denne utdanningen kommet i gang. Vi er ennå pionerer, men håper at studiet vil få nok søkere i årene framover, og at vi på sikt kan utvide det til 60 studiepoeng.

Kroppen som et instrument

Leirvåg sier målet med danse- og bevegelsesterapi er å oppdage de ressurser og muligheter som finnes i hvert enkelt menneske.

– I danse- og bevegelsesterapi bruker vi kroppen som et instrument til å utrykke fantasi, behov og følelser i et samspill med andre mennesker. Forskning viser at det å delta i en danseterapigruppe fremmer vitalitet, glede og gir en opplevelse av tilhørighet. Det er inkluderende, styrker selvfølelsen og stimulerer til fantasi og kreativitet.

Leirvåg sier danse – og bevegelsesterapi passer for alle typer mennesker og befolkningsgrupper.

– Norge regnes om et av verdens beste land å bo og leve i. Likevel har vi helseutfordringer i befolkningen, kanskje spesielt hos unge mennesker. Vi vet også at gruppen av eldre mennesker blir større og større. Vi trenger derfor supplerende terapiformer som kan inkludere og se hele menneske. I danse- og bevegelsesterapi er det viktig å fokusere på det friske. Vi vil gi mennesker opplevelsen av felleskap og at de har en verdi, sier Liv Marie Leirvåg.

Dette er danse- og bevegelsesterapi

Danse- og bevegelsesterapi er terapeutisk bruk av dans og bevegelse for å integrere det emosjonelle, det kognitive, det fysiske, det spirituelle og det sosiale i mennesket.

Målet er å fremme helse og livskvalitet.

Terapiformen omfatter både en forståelse av kunstnerisk uttrykk, og en terapeutisk bearbeiding av uttrykket.

Danse- og bevegelsesterapi bygger på en helhetlig forståelse av mennesket.

Videreutdanningen i danse- og bevegelsesterapi har oppstart med nye studenter på våren.

Utdanningen er eneste i sitt slag i Norge, i regi av en offentlig høyskole/universitet.

Det kan søkes om studieplass for våren 2020 f.o.m. 15.09.19 med søknadsfrist 15.11.2019.

Les mer på hjemmesiden til danse- og bevegelsesterapi på USN