Ny FoUI-ekspert: - Vi må tørre å feile

Conexus-sjef Steinar Evensen prater til prorektor Kristian Bogen under markeringen av at førstnevnte blir HSNs nye FoUI-ekspert.
Glede: Steinar Evensen, administrerende direktør i Conexus AS, uttrykte at han var svært fornøyd med å bli HSNs første FoUI-ekspert på helsefeltet. Foto: Stian Kristoffer Sande.

Administrerende direktør i Conexus AS er ansatt som HSNs nye FoUI-ekspert. - Et viktig ledd i å løse fremtidens digitale og teknologiske utfordringer innen helse- og velferdstjenester, mener Hilde Eide ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.


Mandag 11. desember signerte Steinar Evensen, administrerende direktør i kompetansebedriften Conexus AS, papirene som gjør ham til det seneste tilskuddet til HSNs FoUI-ekspertliste. Kontrakten ble inngått på Vitensenteret helse og teknologi ved campus Drammen, og gjorde samtidig Evensen til den første FoUI-eksperten tilknyttet Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

- Jeg og de andre i Conexus ser veldig frem til å samarbeide tettere med HSN. For oss gir avtalen en form for annerkjennelse til det arbeidet vi gjør, og til den kompetansen vi står for, sier Evensen, som samtidig peker på hvilke fordeler avtalen gir HSN.

- Vi bringer inn mye kompetanse fra det internasjonale, særlig om dette som kalles «employability». Det handler om at utdanning skal skje mer målrettet mot det eksisterende og fremtidige behovet på arbeidsmarkedet.

Prorektor Nils Kristian Bogen skriver under på samarbeidsavtalen på vegne av HSN. Til stedet er også Conexus-sjef Steinar Evensen, prosjektleder for HSN-partnerskap Duy Tho Do og dekan Heidi Kapstad. Foto: Stian Kristoffer Sande.

LES OGSÅ: Ny FoUI-ekspert fra Skagerak Energi

- Livslang læring

Evensen sier Norge i større grad må forberede seg på livslang læring.

- I fremtiden vil det dukke opp mange nye yrker som vil ha behov for arbeidskraft, mens en del yrker vil forsvinne. Akademia klarer ikke forberede seg på alle disse nye yrkene, så vi må derfor bli flinkere til å endre utdanningene våre slik at de bedre svarer til arbeidsmarkedets behov.

Evensen tror de kan bidra til dette ved å gi akademikere et lite puff i ryggen.

- Vi har allerede erfaring fra å jobbe med akademia gjennom tilknyttede ph.d.’ere. Det er ikke til å komme bort fra at disse har et sterkt ønske om alltid levere et perfekt produkt. Denne perfeksjonisme-holdningen er det viktig at vi ikke blir for opphengt i, for det kan i ytterste konsekvens hindre at potensielle gode løsninger og forslag blir realisert. Vi må tørre å feile. Det er faktisk bedre å få testet ut det man jobber med, og heller utføre de nødvendige endringer basert på tilbakemeldinger fra markedet. Vi vil jobbe for at prosjekter i større grad skjer innenfor gitte tidsrammer, som vil «tvinge» flere løsninger ut på markedet.

Steinar Evensen, administrerende direktør i Conexus, taler til forsamlingen i forbindelse med inngåelsen av FoUI-kontrakten med HSN.

LES OGSÅ: - Om noen år kjører vi ikke bilen selv lenger, sier Baard Røsvik, HSNs FoUI-ekspert fra Semcon Devotek

Synergieffekter

Conexus og daværende Høgskolen i Buskerud og Vestfold inngikk en samarbeidsavtale allerede i 2014. Dekan for Fakultet for helse- sosialvitenskap, Heidi Kapstad, er glad for at dette samarbeidet nå styrkes ytterlige.

- Koblingen mellom arbeidsliv og akademia er viktig for studentene våre, medarbeidere ved Conexus og HSN. Det gir synergier inn mot utdanning og FoUI. I tillegg er Conexus et firma med mange internasjonale relasjoner og arbeider med «start up»-laber i flere land, noe som beriker regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kapstad forteller at Vitensenteret og Conexus allerede er i gang med flere strategiske satsninger som er rettet mot helse og teknologi.

Prorektor Kristian Bogen og Conexus-sjef Steinar Evensen skriver under på FoUI-kontraktene.

LES OGSÅ: Dette var HSNs første FoUI-ekspert

Vil løse vesentlige samfunnsutfordringer

Professor Hilde Eide, nåværende daglig leder ved Vitensenteret, er også fornøyd med at Evensen fra nå jobber 20 prosent hos HSN. Hun mener det er viktig for at høgskolen skal kunne være en tydelig aktør innen arbeidet med å teknologisere og digitalisere helse- og velferdstjenestene i Norge.

- Behovet for innovasjon av både tjenester og i utdanningen er stort. Vi forventer at samarbeidet mellom næringslivet og akademia på denne måten vil kunne bidra med å utvikle nye prosjekter sammen som bidrar til løsning av vesentlige samfunnsutfordringer.

Eide ønsker i forbindelse med signeringen å takke Janne Herholdt Dugstad, som er i forskningspermisjon fra senterlederjobben ved Vitensenteret.

- Hun fortjener en stor takk, for hun har vært med på å bygge opp senteret, og er den som har holdt kontakten med og bygget vår relasjon til næringslivet.

LES OGSÅ: Ultralydforsker Trym Eggen om bord som FoUI-ekspert

Fakta om Conexus

  • Conexus er leverandør av profesjonelle læringsverktøy for skoleledere, lærere og elever til over 300 kommuner og 2500 skoler i Norge.

  • Fra tidligere har selskapet og Vitensenteret helse og teknologi ved HSN allerede samarbeidet om å lage digitale læringsressurser med egenevaluering av kompetanse innen kommunikasjon med eldre i NFR-prosjektet COMHOME og i videreutdanningen i helseledelse.

Les mer på: conexus.net/nb/

FoUI-ekspert

  • FoUI står for  forskning, utvikling og innovasjon
  • HSN prioriter ytterligere satsning på FoUI-aktivitet i samarbeid med næringslivet i regionen og har derfor tatt initiativ til et prosjekt for å ansette fagfolk fra regional industri som FoUI-eksperter ved høyskolen.
  • FoUI-ekspertene går inn i en 20-prosentstilling over to år (med mulighet for forlengelse) og blir knyttet opp mot våre fagmiljø ved Fakultet for teknologi og maritim utdanning.
  • De får som oppgave å etablere forskningsprosjekter som er nyttige både for industrien og høyskolen, og de vil blant annet arbeide med å utvikle prosjektsøknader om ekstern forskningsstøtte.

Les mer på : usn.no/foui-eksperter