Første beståtte midtveisevaluering i ny doktorgrad

Bilde av Jørgen Ernstsen
PÅ VEI MOT MÅLET: Jørgen Ernstsen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Vestfold, besto nylig midtveisevalueringen av det nye maritime doktorgradsprogrammet, som fire høyere utdanningsinstitusjoner har gått sammen om å tilby. (Foto: HSN)

Jørgen Ernstsen ved Høgskolen i Sørøst-Norge har bestått midtveisevalueringen av den nye maritime doktorgraden, som fire utdanningsinstitusjoner tilbyr sammen

Tekst: An-Magritt Larsen

For første gang har hele fire høyere utdanningsinstitusjoner – Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), NTNU Ålesund, UiT Norges Arktiske Universitet og Høgskulen på Vestlandet – gått sammen om å tilby én doktorgradsutdanning (ph.d.).

Jørgen Ernstsen er den første kandidaten i programmet fra Institutt for maritime operasjoner ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), campus Vestfold. Han forsker på måter å måle prestasjonen til operatører i krevende maritime operasjoner, hvor et mål er å redusere subjektive vurderinger.

– Forskning og granskningsrapporter peker på menneskelig svikt som en av årsakene til ulykker og nesten-ulykker. Maritime ulykker kan være ekstremt kostbare for samfunnet, både med tanke på menneskeliv, økonomi og miljømessige innvirkninger. Jeg ønsker å forske på et viktig og tidsaktuelt område med en reell og anvendt innvirkning på nautiske operasjoner, sier Jørgen Ernstsen.

Nylig besto han midtveisevalueringen av doktorgradsprogrammet, som fant sted ved NTNU Ålesund. Der gjennomgikk Ernstsen streng evaluering av en internasjonal forsker fra Kalmar Universitet med mål om å sikre at forskningskvaliteten er tilstrekkelig.

Verdifull forskning

–  Det er veldig spennende å utforske komplekse systemer. Det er mange variabler og faktorer som må forstås og systematiseres for å gi en god indikasjon på hvordan operatørene presterer. Det åpnes mange muligheter som en følge av den teknologiske utviklingen, men det krever også solid forskning for å nyttiggjøre seg effektivt av disse mulighetene, sier Ernstsen.

Doktorgradsprogrammet i nautiske operasjoner består av nautikk og ulike perspektiver på maritime operasjoner. HSN var representert under midtveisevalueringen med instituttleder Anne Kari Botnmark og forskningsgruppens leder Salman Nazir, som også er Ernstsens veileder. Han gir Ernstsen svært gode skussmål.

Salman og JørgenNazir tror Ernstsens forskning vil ha stor verdi for den maritime næring, som trenger de beste kandidatene med den høyeste utdannelsen for sikker og effektiv planlegging, gjennomføring og evaluering av komplekse nautiske operasjoner.

– Jeg er glad for støtten jeg får fra instituttet jeg jobber ved og forskningsgruppen som jeg samarbeider med hver eneste dag, sier Ernstsen.

27-åringen fra Tromsø har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo og jobbet i Aker Solutions da han ble hentet inn som doktorgradsstipendiat til Vestfold og HSN. Doktorgradsstudiet i nautiske operasjoner skal utdanne kvalifiserte kandidater til forskning, undervisning, formidlings- og innovasjonsarbeid og annen virksomhet med krav til vitenskapelig innsikt og operasjonell maritim oppmerksomhet.

– Subjektive innvirkninger ligger ofte latent i anvendte prestasjonsmål i dag. Systemer og operasjoner øker i kompleksitet, dette setter nye krav til operatøren. Det er avgjørende at operatører innehar kompetansen som kreves i dag og i fremtiden. En av puslebrikkene for å ha sikre og effektive maritime operasjoner, er gyldige og troverdige målinger av operatørenes prestasjoner, forklarer Ernstsen bakgrunnen for forskningsarbeidet sitt.

Maritim utdanning i verdensklasse

Formålet med midtveisevalueringen er å vurdere om kandidaten er godt på vei til å nå læringsutbyttet for ph.d.-utdanningen og om prosjektet er i rute. Evalueringen skal også gi kandidaten tilbakemeldinger på resultatene som er oppnådd.

Den nye fellesgraden kommer som resultat av utviklingsprosjektet MARKOM2020, som Høgskolen i Sørøst-Norge, NTNU Ålesund, UiT Norges Arktiske Universitet og Høgskulen på Vestlandet har samarbeidet om siden 2011.

Hovedmålet med prosjektet er å løfte maritime utdanninger til et høyere og mer spesialisert nivå, samt levere utdanning i verdensklasse. To masterutdanninger er allerede etablert, og nå også en egen forskerutdanning.

Hva tenker du om verdien av arbeidet ditt?

– Det endrer seg fra dag til dag: Fra å redde verden til å ikke få til noe som helst. Men det har jeg hørt er en del av å skrive doktorgrad. Jeg tenker at enhver doktorgrad er spesiell. Min doktorgrad krever stor grad av samarbeid på tvers av fagfelt og disipliner, fra psykologer til ingeniører. Det er kanskje litt spesielt for akkurat dette doktorgradsprosjektet, sier Ernstsen, som etter planen skal være ferdig med doktorgraden i november 2019. 

Forskningsgruppen TARG

Ved HSN tilhører Ernstsen teamet TARG, Training and Assessment Research Group. Forskningsgruppen samarbeider med industrien og universiteter nasjonalt og internasjonalt, og er svært aktiv med forskningsprosjekter, artikler til forskningstidskrifter, undervisning og workshops.

– Vi ønsker å utvikle trenings- og evalueringsmetoder ved bruk av moderne forskningsmetoder. Dette er for å sikre at vi har god kunnskap til å trene og evaluere operatører i takt med at kravene endrer seg. I tillegg kan vi med ny teknologi måle prestasjon på nye måter enn for bare få år tilbake. God forskning kreves for å sikre at disse brukes på en god måte, sier Ernstsen.

 

Ph.d.

Ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge. For opptak må søkeren normalt ha en femårig mastergrad og gode engelskkunnskaper.

Målet for ph.d.-utdanningen ved HSN er å utdanne selvstendige forskere med kvalifikasjoner på høyt internasjonalt nivå. HSN har ph.d.-program innen åtte fagområder:

  • Anvendte mikro- og nanosystemer
  • Kulturstudier
  • Markedsføringsledelse
  • Nautiske operasjoner
  • Pedagogiske ressurser og læreprosesser
  • Personorientert helsearbeid
  • Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk
  • Økologi