Først i verden med ny maritim utdanning

Tor Erik Jensen (til venstre), prosjektleder Christian Hovden og universitetslektor Paul Nikolai Smit stående på rekke i møterommet og ser på hverandre og smiler.
AUTONOM FREMTID: Universitetet i Sørøst-Norge er først i verden med et kompetanserammeverk, treningsopplegg og gjennomført pilotkurs for landoperatører for autonome skip. Universitetslektor Tor Erik Jensen (til venstre), prosjektleder Christian Hovden og universitetslektor Paul Nikolai Smit. (Foto: An-Magritt Larsen)

Verdens første kapteiner og navigatører til førerløse skip utdannes ved Universitetet i Sørøst-Norge. – Vi har en nøkkelrolle med å bringe autonomi innen shipping til verden, sier prosjektleder Christian Hovden.

Teknologi som brukes til å sende fartøy på oppdrag uten mannskap er på full fart inn i maritim næring. Hvordan sikre trygg trafikk til sjøs med førerløse skip?

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ved forskningsgruppen MaritimeLog er i gang med å bygge opp etterspurt utdanning for operatører som fjernstyrer og overvåker fartøyene fra kontrollsentre på land. 

Nylig ble et pilotkurs gjennomført i simulatorparken ved campus Vestfold – som verdens første for landoperatører av selvgående skip. 

– Vi har i samarbeid med store maritime aktører utviklet kompetanserammeverket. Dette er nå brukt til å lage et konkret treningsprogram for kvalifiserte nautikere på veien mot å bli landbaserte operatører av autonome skip. Ingen andre har kommet så langt i utviklingen mot en slik sertifikatordning, sier prosjektleder Christian Hovden.

LES OGSÅ: Har designet for Yara Birkeland

Nyttig erfaring fra pilotkurset

Han har vært primus motor for å utvikle utdannelsen av operatører som jobber i kontrollsenter på land – Shore Control Center. For å bli landoperatør kreves utdannelse som kaptein og navigatør med minst to års seiling i løpet av siste fem årene.

– Raske endringer i maritim næring med automatisering og grønn skipsfart stiller krav til ny kompetanse. Prosjektet har tydelig vist at maritime profesjonsutdanningsinstitusjoner i Norge vil ha en nøkkelrolle med å bringe autonomi innen shipping til verden, sier Hovden.

Alle nevnt i bildeteksten oppstilt foran stor TV med bilde av Zoom og alle observatørene.

Landoperatørene har ansvar for sikker drift av autonome eller fjernstyrte skip under kontinuerlig overvåkingPilotkurset introduserte hvordan oppgaven kan løses for deltagerne, navigatører og kapteiner med ulik bakgrunn og erfaring fra blant annet Wilhelmsen og Bastø Fosen. En av deltakerne er kaptein på det førerløse og helelektriske containerskipet Yara Birkeland.

Kurset ble streamet live av USN eDU med observatører fra Høgskulen på Vestlandet, NTNU Ålesund, UiT Norges arktiske universitet og flere prosjektpartnere og interessenter fra maritim næring.

Treningen benyttet simulatormodeller fra ASKO Maritime, sjødroner som skal seile mellom Horten og Moss. Basert på tilbakemeldingene fra pilotkurset vil prosjektet vurdere nødvendige oppdateringer og revidere rammeverket på vei mot å skreddersy en formell utdanning. 

– Vi blir da først i verden som kan levere et slikt treningsprogram for kvalifiserte nautikere, dersom det godkjennes av myndigheter og anerkjennes av internasjonale organer. I første omgang planlegges å få sertifisert et fullt 10-dagerskurs i simulatorparken ved campus Vestfold, sier Hovden. 

USN utvikler kompetanserammeverket i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og klassifikasjonsselskapet DNV, samt næringsaktørene Kongsberg Maritime og Wilhelmsen Ship Management.

LES OGSÅ: Millioner til forskning på autonomi

Egen testarena for autonomi 

Midler til kompetanserammeverket er hentet fra Maritim Kompetanse mot 2020 (MARKOM2020), et statlig utviklingsprosjekt for å heve kvaliteten på norsk maritim profesjonsutdanning. 

– Fag- og forskningsmiljøet ved campus Vestfold er langt fremme på maritim autonomi. Vi vil fortsette samarbeidet med ledende aktører innen utvikling av nullutslipps sjøtransport, sier Hovden.

Deltkakere stående med ryggen til i simulatorparken og følger med på kursholder.

Fra før driver USN i Horten en komplett testarena for utvikling av autonome løsninger i samarbeid med maritim industri.

Her har bedrifter, studenter og forskere tilgang til nødvendig infrastruktur og kunnskap i verdensklasse for å teste alt fra sensorer, delsystemer og navigasjonsalgoritmer til farkoster og skip.

LES MER: Utdanner verdens første kapteiner for fjernstyring og overvåking (tu.no)