Likestillings- og inkluderingsutvalet

Likestillings- og inkluderingsutvalet skal bidra til like moglegheiter for tilsette og studentar uavhengig av kjønn og etnisk tilhøyrsel, funksjonsevne, seksuell orientering, alder og religion.

Innkallingar, protokollar og medlemmar

keyboard_backspace Møteinnkallingar, protokollar og medlemmer.

Formål og oppgaver

keyboard_backspace Last ned mandat (.pdf)

Kontakt

Utvalet er partssamansett med seks medlemmar + to studentrepresentantar. Medlemmene er valde for tre år av gangen og utvalet har to møte i semesteret.

keyboard_backspace Vil du bli medlem?