Utval for utdanningskvalitet (UFU)

Utval for utdanningskvalitet (UFU) er utpeika av styret ved Universitetet i Søraust-Noreg og er universitetets interne organ for sikring av kvalitet i studia.

 

Formål og oppgaver

keyboard_backspace UFUs føremål og mandat (.pdf)

Mandat er fastsett av styret ved Høgskolen i Søraust-Noreg 11. februar 2016. Revidert av styret ved Universitetet i Søraust-Noreg 12. desember 2019.

keyboard_backspace Forretningsorden (.pdf)

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt vår møtesekretær Halvor Austenå.

keyboard_backspace Vil du bli medlem?