Redelighetsutvalget

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid pålegger forskningsinstitusjonene å opprette et redelighetsutvalget. USN har opprettet et Redelighetsutvalg i samarbeid med Høgskolen i Innlandet (HINN). Utvalget skal behandle og uttale seg i saker som tar opp mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved de to institusjonene.


Redelighetsutvalget består av fem medlemmer med kompetanse innen forskning, forskningsetikk og juss. Utvalgets leder er ekstern og innehar juridisk kompetanse. USN og HINN stiller med to medlemmer hver som gjenspeiler den faglige bredde ved de to institusjonene. Utvalget er oppnevnt av styret og skal opptre uavhengig av den ordinære linjeorganisasjonen ved USN og HINN.

Rolle

Medlem

Institusjon

E-post

Leder

Mari Bø Haugstad, tingrettsdommer

Hedemarken Tingrett

mari.bo.haugstad@domstol.no

Medlem

Halvor Nordby, professor, medisinsk etikk  

Høgskolen Innlandet, Lillehammer

halvor.nordby@inn.no

Medlem

Kjartan Østby, professor, økologi/genetikk

Høgskolen Innlandet, Evenstad

kjartan.ostbye@inn.no

Medlem

Finn Aakre Haugen, dosent, elektro/IT /kybernetikk

Universitetet i Sørøst-Norge, Porsgrunn

finn.haugen@usn.no

Medlem

Evi Petersen, ph.d.-kandidat, fysisk aktivitet/helse

Universitetet i Sørøst-Norge, Bø

evi.petersen@usn.no

Vara-medlem Susan Lee Nacey, professor, lingvistikk/engelsk Høgskolen i Innlandet, Hamar susan.nacey@inn.no
Vara-medlem Truls Juritzen, førsteamanuensis, helsefag/sykepleie Universitetet i Sørøst-Norge     truls.juritzen@usn.no

Veiledninger

Kontaktpersoner