Studier Finn studier Videreutdanning Nettstudier Søknad og opptak Slik søker du Søknadsfrister Opptakskrav og poengberegning Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Tilrettelegging og studentstøtte Tilrettelegging Toppidrettsstudent OLA – Onboarding Learning Alliance Samtaletjenester Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studenthistorier Utdanningstest Studiestart Dette må du gjøre som ny student Timeplan Oppstartsinformasjon Ofte stilte spørsmål Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-håndbok Disputaser Doktorkreering Industrial Research School in Complex Systems Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Studentdemokratiet Campuskontakter Gaveprofessorater Strategi og visjon Biblioteket IT-tenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Krigen i Ukraina Campusene Drammen Kongsberg Notodden Porsgrunn Rauland Ringerike Vestfold Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene Drammen Kongsberg Notodden Porsgrunn Rauland Ringerike Vestfold
en Meny close

Masterstipend i bærekraft

USN har etablert et nytt masterstipend for studenter som skriver masteroppgave om bærekraft.

32

Om stipendet

 • Masterstipendet er en prøveordning i 2022

Illustrasjon: motta stipend for masteroppgave om bærekraft

Hvem kan søke

 • Alle masterstudenter ved USN som vil jobbe med bærekraftperspektivet i sin masteroppgave. kan søke stipend med mål om å styrke masterprosjektet sitt.
 • Studenter fra alle masterprogrammer ved USN kan søke, uavhengig av hvilket fagområde de studerer.
 • Både heltids- og deltidsstudenter kan søke.

Hvor mye kan du søke om

 • Totalbeløpet for 2022 er 200 000 kr og med en maksramme på 25 000 kr per stipend.
 • Tildeling er todelt
  • Første ½-part når stipendet har blitt innvilget 
  • Andre ½ -part når oppgaven er levert, bestått og kandidaten har skrevet et kort populistisk sammendrag av oppgaven. (ca 1 side tekst) 

Hva kan du søke om

 • For å få støtte må prosjektet handle om bærekraft og gjerne bærekraftig omstilling. Hvis prosjektet i tillegg er tverrfaglig eller på annen måte bidrar til samhandling mellom aktører med ulike ståsteder vil det bli prioritert.
 • Midlene kan for eksempel brukes på reiseutgifter, datainnsamling, utstyr, bøker eller kurs og konferanser.

Når kan du søke

 • Stipendet har to utlysningsfrister 1. mars og 1. oktober.

Hvor kan du søke