Tilgjengelighetserklæring

En tilgjengelighetserklæring er en selvdeklarasjon om i hvilken grad en virksomhet etterlever kravene til universell utforming av ikt.

USN er underlagt krav om tilgjengelighetserklæring og jobber målrettet for å etterfølge de krav til universell utforming av ikt-løsninger som til enhver tid foreligger.

Mer om tilgjengelighetserklæring

Du finner mer informasjon om tilgjengelighetserklæring og universell utforming hos uutilsynet.

Gi oss tilbakemelding

Du kan gi tilbakemeldinger om innhold som ikke er universelt utformet i USNs systemer ved hjelp av dette skjemaet.

Her kan du skrive inn for- og etternavn
Ønsker du en tilbakemelding kan du legge igjen e-post
Kopier inn URL til siden med feil eller mangel her.
Fyll in din kommentar / feil her
Vi gjør dette for å verifisere at du ikke er en robot