Tilgjengelighetserklæring

En tilgjengelighetserklæring er en selvdeklarasjon om i hvilken grad en virksomhet etterlever kravene til universell utforming av ikt.

USN er underlagt krav om tilgjengelighetserklæring og jobber målrettet for å etterfølge de krav til universell utforming av ikt-løsninger som til enhver tid foreligger.

Mer om tilgjengelighetserklæring

Gi oss tilbakemelding

Du kan gi tilbakemeldinger om innhold som ikke er universelt utformet i USNs systemer ved hjelp av dette skjemaet.

Her kan du skrive inn for- og etternavn
Ønsker du en tilbakemelding kan du legge igjen e-post
Kopier inn URL til siden med feil eller mangel her.
Fyll in din kommentar / feil her
Vi gjør dette for å verifisere at du ikke er en robot