Universell utforming av det digitale læringsmiljøet

USN skal være tilgjengelig for alle. Vi både ønsker og er pålagt å utforme undervisning og digitalt innhold slik at alt når ut til alle studenter. Her finner du informasjon om lovpålagte krav til universell utforming (UU), tilgjengelige ressurser og verktøy, samt forslag til hvordan du kan jobbe med ditt innhold for å oppfylle kravene.

Vi gjør utdanning tilgjengelig for ulike grupper studenter, og bidrar til å fjerne barrierer for tilgang til kunnskap og kompetanse.

Strategi for USN 2022-2026

Aktuelt

Arkiv
VISEREKTOR: Nils Kristian Bogen er viserektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.

REKTORBLOGGEN: Høyere utdanning – for alle

Funksjonshindrede studenter har en langt mer kronglete vei både inn i høyere utdanning og underveis i studietiden. USN gjør en god del for å bøte på dette, men vi ser at vi kan gjøre mer. Det sier Nils Kristian Bogen, viserektor for ekstern samhandling.

14. august 2023