Ta imot en student i internship

Daglig leder Fredrik Ringdal Steiner i Formuesforvaltning Drammen er storfornøyd med Julianna Frantzen Reiersrud , og vil gjerne fortsette med nye internships.
Daglig leder Fredrik Ringdal Steiner i Formuesforvaltning Drammen er storfornøyd med Julianna Frantzen Reiersrud , og vil gjerne fortsette med nye internships. Kopirett: Jan-Henrik Kulberg/USN

Ved å ta imot en student i internship vil bedriften din få tilgang på ny kompetanse. Det kan bidra både til utvikling og omstilling.

Gå direkte til:

Julianna Frantzen Reiersrud hadde internship hos Formuesforvaltning i Drammen sjette semester på bachelor i økonomi og ledelse.

Der bidro hun til å utarbeide en rapport som selskapet nå skal bruke i arbeidet med kundene sine. Etter internshipet ble hun tilbudt å fortsette i bedriften. Julianna sier det er stort med fast jobb, men at det aller viktigste har vært kunnskapen og erfaringen hun har fått.

Daglig leder Fredrik Ringdal Steiner i Formuesforvaltning Drammen er storfornøyd, og vil gjerne fortsette med nye internships.

– Flere andre avdelinger i konsernet har hatt studenter på internship, men dette er første gang i Drammen. Juliannas rapport vil ha stor nytte for oss.

Ringdal Steiner sier han gikk inn i internship-avtalen med nysgjerrighet og et åpent sinn.

– Vi er en kompetansebedrift, og jeg tenkte at vi ville lære av dette uansett, og resultatet er jo helt fantastisk, med fast ansettelse av Julianna. Vi tenker å gjøre dette hvert år, og jeg skal nå i møte med andre avdelingsledere slik at vi kan systematisere dette i konsernet og tilrettelegge for flere internship.

Fordeler for bedriften din

  • Tilgang på kompetente studenter.
  • Tilgang på fersk og oppdatert kunnskap.
  • Mulighet til å se bedriften eller utfordringer med nye øyne.
  • En arena for gjensidig læring.
  • Hjelp til å løse spesifikke utfordringer og økt synlighet i studentmiljøet.
     
For oss som er en teknologi- og ingeniørbedrift, har det vært en klar fordel å fa en student med økonomi-, strategi-, og forretningsutviklings bakgrunn inn.
Max Tangen, CEO 7Sense Products 

Se video med Mari som hadde internship hos 7Sense Products:

 

Slik går du frem for å få en student i internship

Ta kontakt med ansvarlig for internship innen feltet du ønsker internship-student, disse finner du i beskrivelsene av studiene under. Din bedrift eller organisasjon blir da lagt fram som en mulighet for studentene, og de av studentene som ønsker det vil da kunne søke hos dere.

Du velger kandidater basert på søknad, intervju og evt. arbeider studenten kan vise til. Du forplikter deg ikke til å ta imot en student ved å annonsere din interesse. 

Bachelor i visuell kommunikasjon
Studenter på Bachelor i visuell kommunikasjon kan i 6. semester velge å ha internship/praksisplass i en bedrift.
 
En bedrift eller organisasjon som tar imot en internship-student må være positiv og motivert til å få inn en student i 100% stilling i 9 uker fra uke 2. 
 
Studenten må ha et sted å jobbe i bedriften, og arbeidsoppgaver må avklares på forhånd i en kontrakt. Det anses som sentralt i praksisperioden at studentene blir gitt mulighet til å bruke kompetansen sin, at de får være delaktig i prosesser, og blir vist tillit ved å få relevante arbeidsoppgaver og mulighet for faglig utvikling.
 
Studenten skal ha en kontaktperson i bedriften, som også deltar på midtevalueringsmøte midt i praksisperioden, samt skriver en avsluttende rapport (én side) når oppholdet er ferdig.
 
Internship er ikke lønnet arbeid.
 
Kontaktperson: Torunn Mehus 
Bachelor i friluftsliv, kultur og naturveiledning

Bachelor i friluftsliv, kultur og naturveiledning tilbyr internship.

Studenter på siste semester i sin Bachelor har anledning til å velge internship. Studenten skal arbeide totalt 200t/ ca. 25 dager i praksis i en bedrift med reelle arbeidsoppgaver knyttet til fagområdet friluftsliv, kultur –og naturveiledning. Dagene kan være sammenhengende eller løses ved at studenten er tilstede 2-4 dager pr. uke gjennom semesteret. Dette avtaler bedriften og studenten innbyrdes, ved hjelp av studentens semesterplan og bedriftens aktiviteter. Tilgjengelige dager i uken vil kunne variere noe ut ifra fordypningsvalg og annen obligatorisk undervisning for studenten.

Studenten skal jobbe fysisk i bedriften, og ikke hjemmefra. Studenten forutsettes å jobbe 30 timer individuelt med praksisrapport i tillegg til praksis.

Internship kan ikke være lønnet arbeid. 

Kontaktperson: Kirsten Wielandt Houe

Bachelor i økonomi og ledelse

Studenter på Bachelor i økonomi og ledelse kan i 6. semester velge internship i en bedrift med omfang av 15 studiepoeng (emneplan for Internship).

Internship er et ulønnet, praktisk og teoretisk arbeid som gjennomføres individuelt og i samarbeid med en organisasjon, bedrift eller annen virksomhet (privat, offentlig, frivillig) der studenten har sin praksis. Praksisen kan være deltakelse i daglig drift, eller man kan få ansvar for en bestemt oppgave/ delprosjekt som faller innenfor det studiet praksisen er en del av.

Studenten skal arbeide totalt 240t/32 dager i praksis. Dette tilsvarer to dager i uken gjennom semesteret, men student og virksomhet står fritt til å avtale andre kombinasjoner. Virksomheten utpeker praksisveileder og USN utpeker faglig veileder. Avtalen signeres av alle tre parter. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe praksisplass. Det er også mulig å gjennomføre internship i utlandet.

Bachelor i økonomi og ledelse har studiested på fem av USN sine campus. Hvert studiested har sine spesialiseringer/fordypninger i 6. semester. Campusene dekker «sine» regioner men det er også overlapp da studentene har mulighet å velge campus 3. studieår.

Kontaktpersoner for internship ved USN Handelshøyskolen:

Bø: Øystein Wendelborg

Drammen: Lise Feirud

Kongsberg: Eivind Arne Fauskanger

Ringerike: Pia Gulbrandsøy

Vestfold: Thomas Brekke

Bachelor i innovasjon og entreprenørskap

Internship er et praktisk og teoretisk arbeid som gjennomføres individuelt i en bedrift. Praksisen kan være deltakelse i daglig drift, eller man kan få ansvar for en bestemt oppgave/ delprosjekt som faller innenfor det studiet praksisen er en del av. Gjennom internship får studenten praktisk erfaring med relevante arbeidsoppgaver, samt kunnskap om roller, funksjoner og prosesser i arbeidslivet.

Studieplanene for våre 3-årige bachelorstudier innen økonomi og ledelse, innovasjon og entreprenørskap, internasjonal markedsføring og reiseliv, og IT og informasjonssystemer gir studentene mulighet til å velge Internship/praksis med et omfang på enten 15 eller 30 studiepoeng. Internship er ulønnet og avtale med arbeidsbeskrivelse skal godkjennes av USN. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe praksisplass, men universitetet kan være behjelpelig. Det er også mulig å gjennomføre internship i utlandet.

Hvert semester – i september på høsten og i april på våren – avholder vi informasjonsmøte hvor bedriftene presenterer seg til våre studenter med tanke på internshipmuligheter i påfølgende semester.

Kontaktpersoner ved Institutt for økonomi og IT:  Øystein Wendelborg

Bachelor i internasjonal markedsføring og reiseliv

Internship er et praktisk og teoretisk arbeid som gjennomføres individuelt i en bedrift. Praksisen kan være deltakelse i daglig drift, eller man kan få ansvar for en bestemt oppgave/ delprosjekt som faller innenfor det studiet praksisen er en del av. Gjennom internship får studenten praktisk erfaring med relevante arbeidsoppgaver, samt kunnskap om roller, funksjoner og prosesser i arbeidslivet.

Studieplanene for våre 3-årige bachelorstudier innen økonomi og ledelse, innovasjon og entreprenørskap, internasjonal markedsføring og reiseliv, og IT og informasjonssystemer gir studentene mulighet til å velge Internship/praksis med et omfang på enten 15 eller 30 studiepoeng. Internship er ulønnet og avtale med arbeidsbeskrivelse skal godkjennes av USN. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe praksisplass, men universitetet kan være behjelpelig. Det er også mulig å gjennomføre internship i utlandet.

Hvert semester – i september på høsten og i april på våren – avholder vi informasjonsmøte hvor bedriftene presenterer seg til våre studenter med tanke på internshipmuligheter i påfølgende semester.

Kontaktpersoner ved Institutt for økonomi og IT:  Øystein Wendelborg 

Bachelor i IT og informasjonssystemer

Internship er et praktisk og teoretisk arbeid som gjennomføres individuelt i en bedrift. Praksisen kan være deltakelse i daglig drift, eller man kan få ansvar for en bestemt oppgave/ delprosjekt som faller innenfor det studiet praksisen er en del av. Gjennom internship får studenten praktisk erfaring med relevante arbeidsoppgaver, samt kunnskap om roller, funksjoner og prosesser i arbeidslivet.

Studieplanene for våre 3-årige bachelorstudier innen økonomi og ledelse, innovasjon og entreprenørskap, internasjonal markedsføring og reiseliv, og IT og informasjonssystemer gir studentene mulighet til å velge Internship/praksis med et omfang på enten 15 eller 30 studiepoeng. Internship er ulønnet og avtale med arbeidsbeskrivelse skal godkjennes av USN. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe praksisplass, men universitetet kan være behjelpelig. Det er også mulig å gjennomføre internship i utlandet.

Hvert semester – i september på høsten og i april på våren – avholder vi informasjonsmøte hvor bedriftene presenterer seg til våre studenter med tanke på internshipmuligheter i påfølgende semester.

Kontaktpersoner ved Institutt for økonomi og IT:  Øystein Wendelborg 

Bachelori  skipsfart og logistikk

Bachelor i skipsfart og logistikk tilbyr valgfritt emne om industry placement i femte semester.

Studentene har mulighet til å velge å dra i internship i minst 12 uker i løpet av femte semester. De skal da arbeide med 80% arbeidsbelastning.

Vi er åpne for en stor variasjon i arbeidsoppgaver, så lenge dette knyttes til skipsfart eller logistikk. Studentene skal ha reelle arbeidsoppgaver knyttet til fagretningen.

Studentene må også ha en kontaktperson/mentor i bedriften.

Praksisen kan være en deltagelse i den daglige driften i firmaet, eller studenten kan få en gitt prosjektoppgave som skal løses innenfor sin fagretning. Arbeidet er ulønnet. Det er i utgangspunktet studentenes eget ansvar å finne praksisplass, men vi utlyser også til studentene for bedrifter som ønsker å ha praksisstudenter hos seg.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer!

Kontaktperson: Synnøve Sunne Hasslan

InternAbroad

USN- studenter kan snart få internship i Kina, USA og Brasil som del av utdanningen sin. USN fikk 25 % av de nasjonale tildelingene til satsingen InternAbroad, som kombinerer praksis i bedrift med studieplass på utenlandsk universitet i samme by.

Les mer om muligheter for internasjonalt internship

USN- studenter kan snart få internship i Kina, USA og Brasil som del av utdanningen sin. USN fikk 25 % av de nasjonale tildelingene til satsingen InternAbroad, som kombinerer praksis i bedrift med studieplass på utenlandsk universitet i samme by.