Spire – Undervisningshagen ved USN

hagen Åsgård. Foto

Gjennom det tverrfaglige utviklingsprosjektet Spire, tar vi i bruk hagerommet Åsgard som en undervisningshage på campus Vestfold. Her skal du kunne undre, lukte, grave, le, se, smake, skape, skape nytt, oppleve, lære, gråte, kompostere, smile, undervise og spise. 

Skolehager/undervisningshager som læringsarena har lang historie i Norge. Etter en «nedeperiode» i noen tiår oppretter og gjenoppretter nå stadig flere skoler hage og dyrkingsareal i en eller annen form.

Undervisningshagen vår skal etableres i hagen Åsgård, sentralt på campus Vestfold, og vil være en arena for «kreative og tverrfaglige arbeidsfellesskap», samskaping, opplevelse, erfaring, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nysgjerrighet, undervisning og læring på tvers av fag og utdanninger, tilgjengelig for studentene, de ansatte og omgivelsene.

Målet er å ha laboratorium med rom for prøving og feiling, som gir like viktig utgangspunkt for refleksjon og læringsutbytte. Skolehagen vil ikke innebære byggeprosjekter og liknende, men vil føre til endringer i bruken av hagen.

Utviklingsarbeidet knytta til hagen skal være overskuddsprega, lystbetont og er avhengig av de som til enhver tid har engasjement og interesse for arbeidet. Vi har ikke ambisjon om å være et utstillingsvindu for «beine furer» og perfekt dyrking.

Kompetanse og kunnskap for grønn omstilling

Arbeidet med undervisningshagen støttes av USNs senter for bærekraftig omstilling (SBO).

Campus Vestfold er sertifisert som Miljøfyrtårn, og dette utviklingsprosjektet vil føye seg inn i rekka av arbeid som «engasjerer studenter og ansatte i de store samfunnsutfordringene» og bidrar til «kunnskapsgrunnlag for bærekraftig samfunnsutvikling.»

Økologisk

Økologisk Norge sin skolehagesatsing Dyrk framtida er partner i utviklingsarbeidet. Vi deltar i deres prosjektkull med ti skoler i 2022, for å se og lære hvordan skolene jobber med å utvikle undervisningshagen som læringsarena.

Undervisningshagen skal være økologisk, altså fri for sprøytemidler og kjemikalier i form av kunstgjødsel. Vi ønsker å ha fokus på jordhelse og jord-til-bord-til-jord, gjennom blant annet kompostering. 

Om USN Spire

Tverrfaglig utviklingsprosjekt med formål om å opprette og ta i bruk en undervisningshage i hagen Åsgård på campus Vestfold

Prosjektleder og kontaktperson: Susanne Moen Ouff

Støttet av: USN Senter for bærekraftig omstilling (SBO).

Samarbeidspartner: Økologisk Norges undervisningshagesatsing Dyrk framtida

Prosjektgruppe: USN Spire har en tverrfaglig prosjektgruppe, som består av undervisere fra tre institutt ved vårt fakultet for humaniora og idrettsvitenskap:

Aktuelt fra Spire-prosjektet

Arkiv

Frøbomber fra nettverkssamlinga

Undervisningshagen Spire gjør campus Vestfold litt villere. Statsbygg, USN drift og Grøteig AS, som vedlikeholder grøntarealene her, er alle åpne for mer grønt mangfold på campus.