Digital eksamen i WISEflow

USN bruker det digitale eksamensverktøyet WISEflow for gjennomføring av digital eksamen/ digital vurdering og digital sensur.

Bildet viser mange studenter som tar digital eksamen på laptopene sine i idrettshallen på campus Vestfold.

Alle studenter og ansatte kan logge seg inn i WISEflow med sitt FEIDE-brukernavn og passord. Her finner du informasjon om muligheter i eksamensverktøyet WISEflow.

Digitale vurderingsformer iWISEflow

 • Skriftlig skoleeksamen (FLOWlock)
  • Studentene jobber på egen maskin, i et låst miljø uten tilgang til internett og mapper/filer på maskinen.  
    
 • Multiple choice (FLOWmulti): 
  • Her kan man velge om studentene skal jobbe i et låst miljø (FLOWlock), eller om de skal ha tilgang til hjelpemidler. Spørsmålene til en FLOWmulti-eksamen lages av lærer/sensor direkte i WISEflow.
    
 • Hjemmeeksamen/ innlevering (FLOWassign og FLOWhandin)​

Nyttige funksjoner i WISEflow

 • Sensureringsverktøy
  • Et godt sensureringsverktøy hvor sensor kan skrive inn bemerkninger og kommentarer direkte inn i besvarelsen, og deretter dele disse med student og/eller medsensor hvis ønskelig. Dette kan f.eks. brukes ved krav om begrunnelse, hvor sensor kan dele allerede skrevne kommentarer med studenten og dermed slippe dobbeltarbeidet med å skrive en ny begrunnelse.
    
 • Direkte tilgang til plagiatrapport
  • Sensorer får treffprosent i plagiatkontrollen på samme side som besvarelsene åpnes. Dersom sensor ønsker å undersøke dette nærmere, kan plagiatrapporten åpnes direkte ved å trykke på treffprosenten. Slik har sensor lett tilgang til plagiatrapporten umiddelbart etter at besvarelsene er tilgjengelige for sensurering.
    
 • Enkelt å sikre studentenes anonymitet
  • WISEflow henter studentinformasjon og kandidatnummer direkte fra studentsystemet FS, og det er kun kandidatnummer som er tilgjengelig for sensor under sensurering. På denne måten sikrer man anonymiteten til studentene på en enkel måte.
    
 • Registrering av resultater direkte i WISEflow
  • Resultater registreres i WISEflow og sendes direkte til eksamenskontoret og studieadministrativt system (FS) i systemet.