Gå på skole og tjen penger

Prøv deg som ingeniør ute i bedrift under utdanningen
Prøv deg som ingeniør ute i bedrift under utdanningen

Vi tilby deg å ta siste studieår på deltid over to år, kombinert med en 50% ingeniørjobb. Tar du næringslivbachelor så får du verdifull arbeidserfaring, mindre studielån og det beste utgangspunktet for arbeidslivet.


Hva innebærer næringsbachelor for deg som student?

Den gode muligheten for å ta næringsbachelor får du informasjon om når du går 2. året på ingeniørutdanningen i Vestfold. Du kan da velge om du vil ta siste studieår som deltidsstudium over to år, der du er deltidsansatt i en nærliggende bedrift. Du vil tilbringe ca. halvparten av tiden din på universitetet og ca. halvparten av tiden din i en ingeniørjobb.

Hensikten med å velge næringsbachelor er å gjøre deg bedre rustet til å møte praktiske arbeidssituasjoner og å få verdifull erfaring med ingeniøryrket. Det medfører også at du vil bli mer ettertraktet på arbeidsmarkedet etter fullført ingeniørutdanning.

Studielånet kan bli betraktelig mindre, da du kan tjene nok til å slippe å ta opp studielån for det tredje studieåret.

Hva innebærer næringsbachelor for bedriften?

Bedriften vil få en engasjert og lærevillig ingeniørstudent som deltidsmedarbeider i tre dager i uken over to år. Dermed kan bedriften også benytte tilbudet som en rimelig prøvetid for en ingeniør som senere kan bli medarbeider. Arbeidsgiver bestemmer arbeidsoppgavene i bedriften, og studenten følges opp av universitetet med egen veileder, som også er en verdifull kontaktperson for bedriften.

Før bedriften ansetter en student som næringsbachelor, så inngås en intensjonsavtale med Universitetet i Sørøst-Norge. Ansettelsen binder verken student eller bedrift ut over den toårige perioden.

For mer informasjon, ta kontakt med Svein Mindrebø.