Master of Science – Process Technology

Master of Science – Process Technology

Er du nysgjerrig på mekanismene ved transport og overføring av masse, energi og impuls? Eller hvordan separasjons- og renseprosesser for gass, væsker og faste stoffer egentlig foregår? Masterstudiet i prosessteknologi utdanner sivilingeniører som jobber på prosessanlegg både på land og offshore.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor master i Process Technology?

Med kompetanse i prosessteknologi kan du skape sikkerhet for mennesker, og være med på å forme verdens energiforbruk.

Studiet foregår på campus Porsgrunn, tett på Herøya Industripark i Grenland, som har hatt en unik posisjon innen norsk prosessindustri helt siden den ble etablert av Norsk Hydro i 1928-29.

Du får jobbe med eksperimentelt utstyr, avanserte matematiske modeller og kraftige datamaskiner.

Det er et internasjonalt studiemiljø, som gjør at du også får god trening i å jobbe på tvers av kulturelle forskjeller, slik som det ofte er i industrien. 

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan, sammen med andre studenter, bl.a. på studentmessen USNexpo.

 

 

Hva slags jobb får du?

Med en master i Process Technology har du kompetansen du trenger for å jobbe med design og drift av prosesser og prosessanlegg.

Du kan jobbe både landbasert og offshore. Du kan delta i utforming eller drift av industrielle prosessanlegg og er kvalifisert til arbeid med prosessikkerhet og energiproduksjon, administrasjon og distribusjon.

Uansett hva du velger, vil du ha en sivilingeniørutdanning som det er bruk for. 

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

I studiet brukes næringslivet på ulike måter, vi har gjesteforelesere fra aktuelle samarbeidspartnere inne i forelesninger og det gjennomføres bedriftsbesøk til utvalgte bedrifter i nærområdet. Vi har stor forskningsaktivitet og har hele tiden et tett samarbeid med ulike partnere knyttet til dette.  Hovedoppgavene på studiet tar man i samarbeid med eller i en bedrift.

Det er hvert år karrieredager på campus med besøk fra aktuelle bedrifter, i tillegg er det flere av våre kontakter som tilbyr sommerjobber til studenter.

Som ingeniørstudent kan du også delta på USNexpo:

Dette lærer du

Du vil lære mer om:

  • Prosessutstyr
  • Masse- og varmeoverføring
  • Anvendt termodynamikk
  • Strømning
  • Modellering og simulering
  • Prosessregulering
  • Prosjektledelse
  • Kostnadsestimering

Studiet undervises på engelsk, og studentene kommer fra mange ulike land. Studiemiljøet er godt, med gode fasiliteter og god kontakt med lærerne. Du kan gjennomføre studiet som heltidsstudent på campus eller som deltidsstudent på nettet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Master of Science, Process Technology i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført master i Process Technology har du kompetansen du trenger for å forske innen prosessteknologi. Mastergraden kvalifiserer til doktorgradsstudier i både inn- og utland.

Opptakskrav

Bachelor i ingeniørfag innen kjemi eller maskin. Annen bakgrunn, f.eks innen bygg, kan også vurderes. Det kreves kurs i matematikk III, termodynamikk og fluidmekanikk (eller tilsvarende). 

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Det kan gis betinget opptak til søkere som har fullført grunnutdanning, men mangler matematikk 3. Dette gjelder kun der det er færre søkere enn antall studieplasser. Opptak er betinget av at manglende fag bestås innen 1 år.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Viktig informasjon om opptak for deg som søker med en bachelorgrad tatt utenfor Norge.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Porsgrunn

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student