Bachelor i lysdesign

Bachelor i lysdesign

Belysning påvirker hvordan vi oppfatter omgivelsene. Riktig belysningsdesign kan både gi konkurransefortrinn og merverdi. Lysdesign er et viktig designelement i vår tid og et fagfelt i vekst.

Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
180
Oppstart
Ikke fastsatt

Hvorfor lysdesign?

En lysdesigner jobber i spenningsfeltet mellom design, kreativitet og praktisk nytte. Som lysdesigner former du både store uterom og mindre innemiljøer. I skoler og barnehager kan riktig lyssetting bedre læringsmiljøet for elevene. I et forretningslokale kan riktig lyssetting øke salget.

Lysdesign er et fag i sterk vekst, og utdanningen åpner for mange spennende jobbmuligheter.

Samfunnet trenger kompetansen som skal til for å designe god belysning. Dette er sentralt for energiutnyttelse, bærekraft, universell utforming, ergonomi samt rom og romkvaliteter.

Profesjonelt utført belysningsdesign er viktig for utbyggere, ingeniører og arkitekter. Det kan handle om urban belysning for å skape gode og trygge lysmiljøer i parker og på torg, eller belysning i en restaurant eller bar for å skape en bestemt atmosfære. Riktig belysningsdesign gir både merverdi og konkurransefortrinn.

Hva slags jobb får du?

En lysdesigner utformer belysningsmiljøer og gir råd om belysning til offentlige og private aktører. Du kan få jobb i lysdesignfirmaer i Norge og utlandet, i rådgivende ingeniørfirmaer eller hos lampeprodusenter og armaturleverandører. Du vil også kunne samarbeide med arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter og andre formgivere. Du kan også få jobb innenfor scene og teater, i mediebransjen, eller hos utstillings- og eventvirksomheter. Som lysdesigner vil du få en viktig rolle i de designteamene du jobber i.

Med lysdesignutdanning vil du få et solid grunnlag for videre studier eller yrkesliv og du vil være med på å påvirke en ung fagprofesjon i sterk vekst.

Lysdesign

Kontakt med arbeidslivet

Fagmiljøet samarbeider tett med foreningen Lyskultur, som jobber for å stimulere til økt kompetanse innenfor lys og belysning i Norge. Vi har også nære bånd til foreningen Norske Lysdesignere. Vi har i mange år hatt god kontakt med en rekke leverandører.

Studentene gjør hvert semester ett eller flere oppdrag for eksterne kunder. Eksempler på dette er museumsbelysning, design av bar og «stunts» ved ulike arrangementer. Enkelte av oppdragene gjøres på og med universitetet, mens andre oppdrag gjøres av studentene på fritiden.

Dette lærer du på lysdesign

Du lærer å designe gode lysmiljøer som gir mennesker den sikkerhet, trygghet og komfort de trenger for å fungere optimalt i hverdagen. Du får erfaring med hvordan lys virker på mennesker i ulike rom.

Gjennom praktiske oppgaver i romlaboratorier videreutvikler du de kreative evnene dine. Du blir bevisst steders nattidentitet og hvordan du kan påvirke vår oppfattelse av omgivelsene ved hjelp av lys. Du vil lære å designe helhetlige belysningskonsepter, som forsterker profil og identitet. Du vil bli i stand til å skape «dramatikk og magi» der det er ønskelig, og ro og orden der det er påkrevet. Du vil lære å analysere arkitektur, funksjoner og synsoppgaver.

Med fokus på brukerne og med utgangspunkt i hva ulike mennesker oppfatter og opplever i sine belyste omgivelser vil du danne deg et første bilde. Sammen med inngående kunnskap om faglige retningslinjer bygger du opp et premissgrunnlag. Ditt mål som designer er å binde enkeltelementer sammen og skape tydelig helhet i lysmiljøene – helhet som gir brukerne mening. Mening som får dem til å stoppe der de bør stoppe, oppholde seg i de sosiale rommene, gå der de bør gå eller danse der det er rom for det.

Vi arbeider innen tradisjonen "arkitektonisk lysdesign" – Architectural Lighting Design (ALD). Studiet er bygd opp rundt felles internasjonale retningslinjer. Våre emner er satt sammen slik at våre studenter lett kan gå videre på internasjonale masterstudier i ALD.

Personorientert helse er et sentralt tema på universitetet. I vårt studium knytter vi dette temaet opp med et spesielt fokus på syn, helse, og personorientert belysning.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i lysdesign i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Etter studiet kan du søke videre på masterutdanninger i Architectural Lighting Design i utlandet.

Du kan ta master i synspedagogikk og synsrehabilitering ved Universitetet i Sørøst-Norge. KTH i Stockholm, The Bartlett i London og Hochschule Wismar har akseptert våre uteksaminerte bachelorstudenter i lysdesign. Noen av våre studenter har søkt seg videre til Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO), masterstudiet i landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og masterstudiet i design på Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO).

Ytterligere informasjon om lysdesign og Architectural Lighting Design

Opptakskrav

Studieinformasjon


Heltid – Kongsberg

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 25
  • Søkekode: 222 155
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student