Student i arkitektonisk lysdesign

Master i arkitektonisk lysdesign

Kongsberg - Deltid

Ta en master på deltid som gir deg ny kunnskap og nye arbeidsmetoder innen arkitektonisk lysdesign. Masteren åpner nye karriereveier og møter samfunnets og bransjens behov for innovasjon og bærekraft.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Kongsberg
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 120
 • Kostnader: 29.500,- pr semester (totalt 236.000.-) Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 8
 • Undervisningsspråk: Engelsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Undervisning og samlinger

Master i arkitektonisk lysdesign er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium som du kan ta ved siden av jobb. Du beholder erfaring, inntekt og nettverk i bransjen samtidig som du får oppdatert kunnskap og tilegner deg nye ferdigheter fra universitetet.

Som regel vil fellessamlingene foregå på Kongsberg eller hos bransjeaktører i Oslo. Enkelte samlinger er digitale, med forelesninger, gruppearbeid, veiledning og presentasjoner på nett.

Hvorfor erfaringsbasert master i arkitektonisk lysdesign?

Teknologiske fremskritt og økt oppmerksomhet på bærekraftig utvikling, lysforurensning, helse og tverrfaglig samarbeid har skapt behov for økt kompetanse hos fremtidens profesjonelle lysdesignere. Fremtiden krever høyt kvalifiserte fagfolk opplært i både design og vitenskapelige metoder.

Masterstudiet gir deg mulighet til å videreutvikle deg på avansert nivå, og mulighet til å være i jobb samtidig som du følger undervisningsbolker i regi av USN.

Studiet er laget for arkitekter, ingeniører, designere, lysdesignere og andre som ønsker å øke sin kompetanse innen lysdesign.

Masterprogrammet gir ny og oppdatert kunnskap som styrker tverrfaglig samarbeid. Studentene vil arbeide sammen med hverandre, forelesere og veiledere for å finne gode løsninger på samfunnsutfordringer knyttet til lys og belysning. På studiet vil studentene trene seg i ulike akademiske- og designprosesser, og aktivt reflektere over eget virke, i dialog med andre. Derfor er fysiske samlinger viktig. Fysisk tilstedeværelse i de ulike lyslabene er også nødvendig i observasjon av lys- og fargefenomener, ved ulike lysmålinger og erfaring med problemstillinger knyttet til persepsjon og synsinntrykk.

Kunnskap og ferdigheter fra masterstudiet i lysdesign bidrar til både økonomisk, sosial og økologisk bærekraft.

Light and Lighting for Life

Vi har gitt studiet tilnavnet Light and Lighting for Life. Dette refererer til at:

 • Lys og belysning står sentralt for menneskelig helse, trivsel og velvære.
 • Vi ønsker å bidra til et fortsatt biologisk mangfold og minimale negative lys-påvirkninger på økologiske systemer.
 • Vi ønsker levende og bærekraftige byer hvor folk trives, der vi kan tilrettelegge for aktivitet og sosial interaksjon også i de mørke årstidene.

Dette lærer du på arkitektonisk lysdesign

Masterstudiet i arkitektonisk lysdesign er et tverrfaglig designstudium med elementer av både arkitektur og lysdesign, ingeniørfag, teknologi, systemteknikk, optometri, urbanisme og helse. Studiet svarer på fremtidens bærekraftskrav ved å vektlegge fire forskning- og utviklingsområder: 

 • Bærekraftige lysstrategier
 • Lysdesign og innovasjon
 • Lys og psykologi og lys og biologi
 • Kunnskapsbasert praksis og akademisk lysdesign

Masterstudiet i arkitektonisk lysdesign er et designstudium hvor innovative tilnærminger og bærekraftige løsninger skapes gjennom kritisk tenking og akademisk design. Ved å benytte både vitenskapelige metoder og designmetoder, vil du som student få avansert forståelse for overlappende fagområder og fagfelt. Det gir deg ferdigheter til å håndtere fremtidens mange ulike utfordringer. Som studentene lærer du å bruke design og designprosesser for å finne kreative og intelligente lysløsninger. Samtidig lærer du å engasjere deg i kritisk og reflektert praksis, alene eller i diskusjoner og gruppearbeid med dine medstudenter.

 

keyboard_backspace Last ned studieplan (.pdf)

Hva slags jobb får du?

Masterstudiet gir deg den faglig modenhet, ferdigheter og kompetanse du trenger for leder- og seniorstillinger.

Kontakt med arbeidslivet

Vi samarbeider med internasjonale akademiske miljøer fra Alto, TUDelft, Jönköping, Wismar, Aalborg og KTH Stockholm. Flere aktører fra arbeidslivet er inne i studiet som forelesere og veiledere. Vi samarbeider blant annet med Lyskultur, organisasjonen Norske lysdesignere, større konsulentfirmaer og leverandører. Vi er på bedriftsbesøk og legger enkelte samlinger i studiet i deres lokaler. Masteroppgaven kan gjerne skrives i samarbeid med bransjeaktører. Samlet gir dette gode muligheter for å dele kunnskap og sikrer studentene et utvidet bransjenettverk.

Videre utdanningsmuligheter

USN tilbyr en ph.d. i personorientert helsearbeid hvor en master i arkitektonisk lysdesign gir mulighet for opptak. Dersom du ikke ønsker å ta en hel master er det også mulig å ta enkeltemner fra masterprogrammet som en videreutdanning.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning. I tillegg kreves 2 år relevant yrkeserfaring innen arkitektur, design, ingeniørfag eller lignende.