Master i design, kunst og håndverk

Master i design, kunst og håndverk

Er du en estetiker med forskertrang? Ønsker du å utvikle kreativiteten din og samtidig forske på formgiving? Spesialiser deg i den delen av faget du er mest interessert i.

Søk opptak nå
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor master i design, kunst og håndverk?

Med master i design kan du være med å gjøre kunst og håndverk til et enda bedre fag! Her får du gå i dybden og undersøke kunst og håndverk som forskningsområde. Du vil veksle mellom teori og praktisk arbeid – og får muligheten til å oppdage nye sider ved kunst og håndverk som kanskje ingen før deg har dokumentert.

Fordyp deg i lærebøker og læremidler i kunst og håndverk, og finn muligheter for forbedring. Utforsk pedagogiske spørsmål samtidig som du arbeider praktisk med bilde, skulptur eller installasjon. Er du interessert i erkjennelse, opplevelse og forståelse av kunst? Utforsk det du lurer på – og spesialiser deg i den delen av faget som du er mest interessert i. Mulighetene er mange!

Hva slags jobb får du?

Med master i design, kunst og håndverk kan du undervise og veilede i barnehage, grunnskole, videregående skole, folkehøgskole, høgskole, kulturskole og andre bedrifter og institusjoner som fokuserer på formkultur og kunstformidling. Du kan bidra i samfunnsdebatten, og vil bli kvalifisert for forskning, utviklingsarbeid og doktorgradsstudier. Du vil også utvikler dine skapende og kunstneriske sider.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

Masterstudiet i design, kunst og håndverk har eksterne forelesere og karakteriseres ved at teori og eget estetisk skapende arbeid gjensidig skal berike hverandre.

Dette lærer du på master i design, kunst og håndverk

Du får kunnskap om faglig forståelse for design, kunst og håndverk gjennom estetisk skapende arbeid, og innsikt i kunstfaglig teori og tilegner deg innsikt i vitenskapsteori og forskningsmetodologi. Du vil også få innsikt i pedagogiske og didaktiske grunnlagsproblem, og kunne se fagfeltet i kulturell sammenheng og samfunnsmessig perspektiv.

​Du lærer å anvende mulighetene som ligger i den gjensidige berikelsen mellom estetisk skapende arbeid og teori og dokumentere viten skriftlig, gjennom formgivingsprosesser og produkt, og kritisk refleksjon i forhold til eget og andres forskningsarbeid.

Du vil få erfaringer med metoder til å problematisere, analysere og systematisere erfaringer, og evne til å kunne kritisk vurdere og kommunisere fagområdets samfunnsrelevans og betydning for den enkelte.

Master i design, kunst og håndverk

Organisering

Studiet er organisert som heltidsstudium over to år og som deltidsstudium over fire år. Både heltids- og deltidsstudenter kan studere og ha sin egen faste arbeidsplass på campus Notodden. Alle studenter kan bruke verkstedene og biblioteket ved universitetet. 

Samlinger

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i design, kunst og håndverk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning med minimum 60 studiepoeng i forming/formgivingsfag, kunst og håndverk. Med fullført lærerutdanning menes fullført allmennlærer-, faglærer, grunnskolelærer-, barnehagelærerutdanning eller fullført praktisk-pedagogisk utdanning.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid / Nettstudier / Samlingsbasert – Notodden

Deltid / Nettstudier / Samlingsbasert – Notodden

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student