Master i design, kunst og håndverk

Master i design, kunst og håndverk

Er du en estetiker med forskertrang? Ønsker du å utvikle kreativiteten din og samtidig forske på formgiving? Spesialiser deg i den delen av faget du er mest interessert i.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor master i design, kunst og håndverk?

Dette er mastergraden for deg som vil gå i dybden på design, kunst og håndverk. Dette er også studieprogrammet for deg som vil være med å gjøre design, kunst og håndverk til et bedre fag. Her blir nemlig fagfeltet ditt eget forskningsområde, så kanskje vil du være den som oppdager helt nye sider ved kunst og håndverk som ingen før deg har dokumentert.

Studiet lar deg fordype deg i lærebøker og læremidler i kunst og håndverk, der du kan finne muligheter til forbedring. Du kan studere pedagogiske spørsmål samtidig som du arbeider praktisk med bilde, skulptur eller installasjon. Eller kanskje er du interessert i erkjennelse, opplevelse og forståelse av kunst? Utforsk det du lurer på og spesialiser deg i den delen av faget som du er mest interessert i. Mulighetene her er mange.

Hva slags jobb får du?

Med master i design, kunst og håndverk utvikler du dine skapende og kunstneriske sider. Foruten å jobbe som utøvende kunstner, kan du også jobbe med å inspirere barn og unge til å utforske sine egne kreative sider. Du kan nemlig jobber som underviser og veileder i barnehage, grunnskole, videregående skole, folkehøgskole, høgskole, kulturskole og andre bedrifter og institusjoner som fokuserer på formkultur og kunstformidling. 

Du blir også kvalifisert for forskning, utviklingsarbeid og doktorgradsstudier, og du kan ta del i samfunnsdebatten og sette søkelyset på viktige sider ved fagfeltet.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

Masterstudiet i design, kunst og håndverk har eksterne forelesere og karakteriseres ved at teori og eget estetisk skapende arbeid gjensidig skal berike hverandre.

Dette lærer du på master i design, kunst og håndverk

Du får kunnskap om faglig forståelse for design, kunst og håndverk gjennom estetisk skapende arbeid, og innsikt i kunstfaglig teori og tilegner deg innsikt i vitenskapsteori og forskningsmetodologi. Du vil også få innsikt i pedagogiske og didaktiske grunnlagsproblem, og kunne se fagfeltet i kulturell sammenheng og samfunnsmessig perspektiv.

​Du lærer å anvende mulighetene som ligger i den gjensidige berikelsen mellom estetisk skapende arbeid og teori og dokumentere viten skriftlig, gjennom formgivingsprosesser og produkt, og kritisk refleksjon i forhold til eget og andres forskningsarbeid.

Du vil få erfaringer med metoder til å problematisere, analysere og systematisere erfaringer, og evne til å kunne kritisk vurdere og kommunisere fagområdets samfunnsrelevans og betydning for den enkelte.

Master i design, kunst og håndverk

Organisering

Studiet er organisert som heltidsstudium over to år og som deltidsstudium over fire år. Både heltids- og deltidsstudenter kan studere og ha sin egen faste arbeidsplass på campus Notodden. Alle studenter kan bruke verkstedene og biblioteket ved universitetet. 

Samlinger

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i design, kunst og håndverk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning med minimum 60 studiepoeng i forming/formgivingsfag, kunst og håndverk. Med fullført lærerutdanning menes fullført allmennlærer-, faglærer, grunnskolelærer-, barnehagelærerutdanning eller fullført praktisk-pedagogisk utdanning.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid / Nettstudier / Samlingsbasert – Notodden

Deltid / Nettstudier / Samlingsbasert – Notodden

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student