Småbarnspedagogikk for andre enn barnehagelærere

Småbarnspedagogikk for andre enn barnehagelærere

Dette studiet er et tilbud til pedagoger (grunnskolelærere, allmennlærere, faglærere, barnevernspedagoger og spesialpedagoger) som ønsker kompetanse som pedagogiske ledere i barnehage.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2020

Dette lærer du i småbarnspedagogikk

Studiet er samlingsbasert og målet er å utvikle studentenes pedagogiske innsikt og faglige dyktighet i å arbeide med barn i alderen 0 - 3 år.

Emneområder:

Del 1: De minste barnas væremåte, deres relasjoner til andre og personalets rolle i kommunikasjon med de små.

Del 2: Syn på barn og barndom og mangfold i barnehagen.

Hva slags jobb får du?

Studiet gir, sammen med Barnehagepedagogikk, kompetanse til å arbeide som pedagogisk leder i barnehage. Rekkefølgen på Småbarnspedagogikk og Barnehagepedagogikk er uten betydning.

Undervisningsdatoer

Studiet er samlings- og nettbasert med samlinger på Notodden og fast nettundervisningsdag tirsdag.

Samlinger høst 2018:
Uke 36 - tirsdag 4. og onsdag 5. september
Uke 43 - tirsdag 23. og onsdag 24. oktober
Uke 48 - tirsdag 27. og onsdag 28. november
Nettundervisning tirsdager: 25. september i uke 39 og 6. november i uke 45.

Samlinger vår 2019:
Uke 3 - tirsdag 15. og onsdag 16. januar
Uke 6 - tirsdag 5. og onsdag 6. februar
Uke 15 - tirsdag 9. og onsdag 10. april
Nettundervisning tirsdager: 22. januar i uke 4, 26. februar i uke 9, 12. mars i uke 11 og 30. april i uke 18.

Opptakskrav

Grunnskolelærer, faglærer i praktiske og estetiske fag med undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, spesialpedagog og barnevernspedagog er relevante utdanninger for opptak til studiet.

I tillegg godkjennes følgende utdanninger:

  • kateket
  • steinerhøyskolens bacherlorutdaning i førskolepedagogikk
  • steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk.

Det kreves minimum 20 % ansettelse i barnehage.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Notodden

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student