Vis studievalg
Småbarnspedagogikk for andre enn barnehagelærere

Småbarnspedagogikk for andre enn barnehagelærere

Dette studiet er et tilbud til pedagoger (grunnskolelærere, allmennlærere, faglærere, barnevernspedagoger og spesialpedagoger) som ønsker kompetanse som pedagogiske ledere i barnehage.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
30
Oppstart
Ikke fastsatt

Dette lærer du i småbarnspedagogikk

Studiet er samlingsbasert og målet er å utvikle studentenes pedagogiske innsikt og faglige dyktighet i å arbeide med barn i alderen 0 - 3 år.

Emneområder:

  • Sosialt samspill, utvikling og læring
  • Lek, kultur og hverdagsaktiviteter
  • De voksnes rolle
  • De yngste barna i samfunnet
  • Ulike barnehageformer

Hva slags jobb får du?

Studiet gir, sammen med Barnehagepedagogikk, kompetanse til å arbeide som pedagogisk leder i barnehage. Rekkefølgen på Småbarnspedagogikk og Barnehagepedagogikk er uten betydning.

Undervisningsdatoer

Studiet er samlings- og nettbasert med samlinger på Notodden og fast nettundervisningsdag tirsdag.

Samlinger høst 2016:
Uke 36 - tirsdag 6. og onsdag 7. september
Uke 42 - tirsdag 18. og onsdag 19. oktober
Uke 48 - tirsdag 26. og onsdag 30. november
Nettundervisning tirsdager: 27. september i uke 39 og 8. november i uke 45.

Samlinger vår 2017:
Uke 6 - tirsdag 7. og onsdag 8. februar
Uke 13 - tirsdag 28. og onsdag 29. mars
Uke 16 - tirsdag 18. og onsdag 19. april
Nettundervisning tirsdager: 24. januar i uke 4, 28. februar i uke 9, 14. mars i uke 11 og 2. mai i uke 18.

Opptakskrav

Grunnskolelærer, faglærer i praktiske og estetiske fag med undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, spesialpedagog og barnevernspedagog er relevante utdanninger for opptak til studiet.

I tillegg godkjennes følgende utdanninger:

  • kateket
  • steinerhøyskolens bacherlorutdaning i førskolepedagogikk
  • steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk.

Det kreves minimum 20 % ansettelse i barnehage.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper for utenlandske søkere. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Notodden


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student