Bachelor i markedsføringsledelse

Bachelor i markedsføringsledelse

Er du en kreativ og skapende person? Er du en selgertype, eller kanskje er du mer analytisk av deg? Kunne du tenke deg å jobbe med produktutvikling eller merkevarebygging? I så fall bør du studere markedsføringsledelse.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor markedsføringsledelse?

Markedsføring handler om å tilpasse varer og tjenester til markedets behov samt å dirigere strømmen av varer og tjenester til forbruker. Det handler også om å utvikle konkurransedyktige og lønnsomme produkter som skaper levedyktige bedrifter.

Du som tar utdanning innen markedsføring får en utdanning som kombinerer kunnskap om markedsføring med ledelses- og økonomifag.

 

 

Hva slags jobb får du?

Kombinasjonen markedsføring og ledelses- og økonomifag er ettertraktet i arbeidsmarkedet, og gir deg mulighet til å søke mange utfordrende stillinger i både små, mellomstore og store bedrifter. Du finner våre kandidater i store internasjonale virksomheter, i små bedrifter, i egne bedrifter, i videregående skole, hos høyskoler og universiteter – ja, du finner dem i alle bransjer hvor man jobber med salg, reklame, strategi, kjedeutvikling, markedsanalyse, undervisning, forskning med mer. Alt starter med en bachelor i markedsføring. 

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studietiden vil du ha kontakt med næringslivet gjennom gjesteforelesninger, oppgaver fra bedrifter som løses i undervisningssammenheng, gjennomføring av analyser, bedriftsbesøk med mer.

Dette lærer du på bachelor i markedsføringsledelse

Studiet har hovedvekt på markedsføring, strategi og ledelse gjennom tilnærming av teori som anvendes på praktiske problemstillinger.

Du lærer blant annet om forbrukeratferd og hvordan kundene tenker og handler. Denne kunnskapen bidrar blant annet til å forbedre eksisterende produkter eller utvikle nye produkter tilpasset kundens behov, samt hvordan du bygger anerkjente merkevarer for disse produktene.

Videre lærer du om hvordan kundene påvirkes ved hjelp av reklame og salg. Strategi, ledelse, økonomi, markedsanalyse, kreativitet og distribusjon inngår også i studiet.

Studiet er bygget opp rundt grunnleggende innsikt i markedsføring, salg og bedriftsøkonomiske emner det første studieåret. I det andre studieåret er det fokus på kundeforståelse og forbrukeratferd sammen med bedriftsøkonomiske emner og statistikk og samfunnsvitenskapelig metode. Det tredje året gir kompetanse innen sentrale beslutningsområder i markedsføringsfunksjonen.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i markedsføringsledelse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Bachelor i markedsføringsledelse + master i økonomi og ledelse ved USN kan gi deg tittelen som Siviløkonom dersom kandidaten har valgt riktige emner som valgfag som spesifisert i studiemodellen (NRØA - den anbefalte nasjonale planen for i økonomisk-administrative fag). USN har også en doktorgradsutdanning i Marketing Management.

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Ringerike

  • Undervisningsspråk: Norsk og Engelsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 50
  • Søkekode: 222 359
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student