Master i kulturstudier

Master i kulturstudier

Master i kulturstudier passer godt for deg som vil gjøre karriere i kultursektoren og for lærere som ønsker lektorkompetanse. Studiet gir deg innsikt i sentrale temaer innen kultur og moderne samfunnsliv.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor master i kulturstudier?

Er du interessert i å skaffe deg mer innsikt i sentrale temaer innen kultur og moderne samfunnsliv? Kanskje vil du undersøke hvordan nye medier og nye kulturytringer preger oppveksten til nye generasjoner? Kanskje du vil finne ut hvordan aktuell kulturpolitikk oppleves og oppfattes i et mer mer mulitkulturelt Norge? Eller kanskje du ønsker å fordype deg i temaer som nye kunstnerroller, identitet, kulturledelse, globalisering, barndom, natur eller kropp og kjønn?

På master i kulturstudier får du mulighet til ta et dypdykk i dette, samt mange fler tema. Master i kulturstudier kan søkes av de med kultur- eller kunstbakgrunn, av humanister og de med relevant samfunnsvitenskapelig bakgrunn eller lærerutdanning. Masterstudiet har to poler: Kulturanalyse og kultursektor. Studiet forbereder deg både for arbeid i kultursektoren og for akademisk forskning. 

Hva slags jobb får du?

Her er eksempler på steder hvor studenter får jobb etter studiene: 

 • Kulturnæring- og kulturindustri
 • Kulturredaksjoner og forlag
 • Galleri, museum og biblioteker
 • Kulturhus og scenekunstinstitusjoner
 • Kulturforvaltning i stat, fylke og kommune
 • Forskningsinstitusjoner
 • Skoleverket: Masterstudiet gir lektorkompetanse etter praktisk-pedagogisk utdanning for de som har bachelorgrad med et undervisningsrelevant humanistisk eller samfunnsvitenskapelig fag

Tidligere studenter jobber i dag ved bl.a. Kulturrådet, Telemarksforskning, Telemark Museum, Oslo kommune, Bø kommune samt i offentlige stillinger som bl.a. kulturskolerektor og biblioteksjef.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du på master i kulturstudier

Etter en grunnleggende innføring i kultur, humaniora og samfunnsvitenskapen historie velger du å fordype deg innen tema som for eksempel:

 • Kultur og ledelse
 • Medieutvikling
 • Barne- og ungdomskultur
 • Kulturarv i bruk
 • Kulturmarkedsføring og publikumsutvikling
 • Natur og kultur
 • Kulturpolitikk
 • Kjønn og kultur

Ekskursjoner
Hver høst blir studentene invitert med til det nordiske konferansesenteret Hanaholmen i Helsinki. Her skapes det et godt sosialt og faglig studiemiljø mellom studenter og forelesere. Vi planlegger også ekskursjoner til Mexico og India.

Forlenget studieløp?
Master i kulturstudier er i utgangspunktet et heltidsstudium over to år, men kan tas over lengre tid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av masterstudium i kulturstudier i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Master i kulturstudier gir grunnlag for opptak til ph.d. i kulturstudier. Mange vil og kunne ta praktisk-pedagogisk utdanning og få lektorkompetanse.

Opptakskrav

Bachelorgrad med fordypning i et humanistisk fag, et relevant samfunnsvitenskapelig fag eller et tverrfaglig kulturstudium.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Bø

Heltid – Bø

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student