Computer Science

Master of Science in Computer Science (industrimaster)

Kongsberg - Deltid

Vår industrimaster utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med industrien. Du studerer femti prosent og jobber femti prosent med lønn i en relevant bedrift. Bli med å ta reelle problemstillinger inn i klasserommet og fersk kunnskap tilbake til bedriften!

Studieinformasjon

 • Studieretning: Industrimaster
 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Kongsberg
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Søkekode: 7115
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: 15.03.2023 Kl. 23:59
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 10
Legg varsel i kalenderen min

Hva er industrimaster?

Vår industrimaster utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med industrien vi utdanner for. Du vil studere femti prosent og jobbe femti prosent i en relevant bedrift. Bli med å ta reelle problemstillinger inn i klasserommet, og bring ny kunnskap tilbake til bedriften!

Partnerbedrifter

Partnerbedrifter som ønsker å ansette studenter i industrimasterprogrammet i 2022. Klikk på logoen for beskrivelse av firma og stillingsbeskrivelse for industrimaster.

Logi Eidel
Logo Satpos
Logo SImula

 

Logo Rheinmetall
Logo Mnemonic
Logo Vestfold Audio

 

Logo Yetimove
Logo ProXpect Drones
Logo Semcon

 

Redrock logo
Kongsberggruppen. Logo.
TechnipFMC. Logo.

 

DNV Imatis Logo
DXS logo
Barnfind logo

 

Equinor logo
DNV Logo
Datarespons logo

 

Horten kommunevåpen
Optime subsea logo
Ineos logo

 

Hvorfor Computer Science?

Masteren gir deg bred kunnskap og spesialistferdigheter innen datateknologi som arbeidslivet har behov for. Du vil lære hvordan datateknologi kan brukes på tvers av bransjer for å skape bedre produkter som kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer.

Du får inngående kunnskap om informatikk og programvaresystemer, og kan designe og utvikle digitale løsninger for å bedre samspillet mellom mennesker og teknologi.  

Masteren gir deg kunnskapene og ferdigheten du trenger for å jobbe selvstendig som forsker og problemløser, eller for å samarbeide med industrien gjennom videre forskningsprogrammer.

Hva slags jobb får du?

Etter å ha fullført programmet, er døren åpen for noen av de mest utfordrende og interessante jobbene i bransjen både i Norge og utlandet. Studiet er tilrettelagt etter initiativ og behov i fra bransjen.

Du vil bli en attraktiv kandidat på arbeidsmarkedet. Eksempler på bedrifter i Oslo og Viken som trenger kompetansen er blant annet Mnemonic, Satpos, Semcon og bedrifter i Kongsberg Gruppen.

Mange bedrifter i hele landet søker etter kandidater med master i Computer Science, så valgmulighetene er mange.

– En «nobrainer» å velge industrimaster

Mastergrad og relevant arbeidserfaring samtidig? Alina tar en industrimaster i Computer Science og er ikke i tvil om at industrimaster er et smart valg. 

Kontakt med arbeidslivet

Ingeniørmiljøet på campus Kongsberg har et godt rykte hos industrien og næringslivet. Vi samarbeider med mange store og små teknologibedrifter, deriblant Kongsberg Gruppen som er kåret til en av landets mest attraktive arbeidsgivere for ingeniører.

Studiet har god og nær kontakt med industri og næringsliv i regionen. Dette sikrer relevant undervisning som arbeidslivet faktisk har bruk for.

Vi engasjerer gjesteforelesere med god erfaring fra arbeidslivet og sikrer deg relevant undervisning. Du vil også få caseoppgaver fra næringslivet.

Du vil delta på bedriftsbesøk, Teknologidagene og vi arrangerer karrieredager på campus hvor næringsliv og industri blir inviterte. Her har du en gyllen sjanse til å knytte nye kontakter og vise deg frem for potensielle arbeidsgivere.

Dette lærer du 

Du får inngående kunnskap og forståelse om informatikk og avansert programvareutvikling. Du kan designe og utvikle skalerbare og komplekse programvaresystemer, og sikre at utstyret fungerer som det skal. 

Du vil fokusere på utvikling av datasystemer innen områdene Embedded systems og datasikkerhet (Cyber Security) og vil kunne fordype deg innen disse områdene. Du vil også få kunnskap innen big data og kunstig intelligens, og lære å bruke dette i systemene du utvikler.

Du vil lære hvordan du kan bruke kunnskapen, forståelsen og problemløsningsevnen din på nye områder innen informatikk og datateknologi. Du vil kunne definere, modellere og analysere komplekse problemer, og gjøre kvalifiserte valg av metoder som skal brukes uavhengig av hverandre.

Du får også ferdighetene og kunnskapen til å jobbe selvstendig som forsker og problemløser. 

Etter gjennomført program, vil du ha et helhetsbilde av ingeniørens rolle i samfunnet, og innsikt i etiske krav og bærekraftig utvikling. Du vil også ha et internasjonalt perspektiv på yrket. 

Videre utdanningsmuligheter

Masterutdanningen gir deg muligheten til å søke doktorgradsstudier ved USN, i Norge og i utlandet. Se oversikt over USNs doktorgradsprogrammer her.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Computer Science i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2023 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2022 høst

warning Studiemodellen for "2023 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

Bachelorgrad i Computer Science/informatikk eller tilsvarende. Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre. I tillegg må du ha bakgrunn på minimum 25 studiepoeng i matematikk og 5 studiepoeng i statistikk.

Har du en annen bachelorgrad enn Computer Science/informatikk må du i tillegg til matematikk og statistikk ha minimum 80 studiepoeng fordypning fra computer science. 

Du må oppfylle språkkravene i engelsk

Du må få tilbud om ansettelse ved en av USNs samarbeidspartnere. Dette er høyteknologiske bedrifter som passer inn i industrimasterprogrammet, og det er USN som skaffer bedriftsplasser. Du kan også søke med egen arbeidsplass, men for å få opptak må bedriften du jobber for inngå partneravtale med USN.

Viktig informasjon om opptak for deg som søker med en bachelorgrad tatt utenfor Norden.

Dokumentasjonskrav for opptak til industrimaster

 • Du må laste opp vitnemål og karakterutskrift (selv om du er student ved USN), slik at vi kan sende dokumentene dine videre til våre samarbeidspartnere før intervjurundene
 • Motivasjonsbrev (på engelsk)
 • Relevante arbeidsattester
 • CV
 • Du må fylle ut og legge ved et eget skjema i søknaden din

Annen viktig informasjon

 • Det er ikke mulig å få betinget opptak til industrimaster dersom du har fullført utdanningen din og likevel mangler fag for å dekke opptakskravene. Du som skal fullføre utdanningen din det vårsemesteret du søker kan få betinget tilbud om studieplass.
 • Vi har et begrenset antall plasser på industrimasterprogrammet, og det kan bli konkurranse om plassene
 • Søkere uten oppholdstillatelse som gir grunnlag for varig opphold, vil ikke bli innkalt til intervju. Dette er grunnet i at studiet ikke gir visum/Please note that applicants without permanent residence permit will not be considered for an interview, as the industry master doesn't qualify for a visa. 

Vi tilbyr også ordinær master i Computer Science, og er du interessert i dette fagfeltet anbefaler vi at du søker på begge.

Legg varsel i kalenderen min

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Kongsberg
På campus
Heltid
Høst 2023