info
Lyst til å besøke universitetet? Bli med på åpen dag 23. eller 30. mars!
Industrial IT and Automation

Master of Science – Industrial IT and Automation (industrimaster)

Porsgrunn - Deltid

Vår industrimaster utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med industrien. Du studerer femti prosent og jobber femti prosent med lønn i en relevant bedrift. Bli med å ta reelle problemstillinger inn i klasserommet og fersk kunnskap tilbake til bedriften!

Studieinformasjon

 • Studieretning: Industrimaster
 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Porsgrunn
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Søkekode: 7110
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 15

Hva er industrimaster

Vår industrimaster utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med industrien vi utdanner for. Du vil studere femti prosent og jobbe femti prosent i en relevant bedrift. Bli med å ta reelle problemstillinger inn i klasserommet, og bring ny kunnskap tilbake til bedriften! Studiene tilpasses arbeidssituasjonen i bedriften og du kan følge fagene online. I tillegg vil det være korte samlinger med erfaringsutveksling fra de ulike arbeidsplassene, pluss laboratorie-øvelser på campus. Vi har stor forskningsaktivitet og har hele tiden et tett samarbeid med ulike partnere knyttet til forskning. Vi har et nært samarbeid med industrien om prosjekt- og hovedoppgaver.

Kjell Arne og Ruben tar lønnet industrimaster i Industrial IT and Automation hos GKN Aerospace. Foto

Partnerbedrifter

Vi samarbeider med en rekke bedrifter. Disse mottar informasjon om søkerne fra oss og velger om de vil invitere til intervjuer og starte en rekrutteringsprosess. Dersom det blir match mellom kvalifisert student og bedrift, kan studenten starte studier og samtidig jobbe i halv stilling i partnerbedriften fra midten av august og i tre år.

Partnerbedrifter for Industrial IT and Automation

Sivilingeniør

Dette studiet kvalifiserer deg for tittelen sivilingeniør.

keyboard_backspace Dette er forskjellen på ingeniør og sivilingeniør

Hvorfor Industrial IT and Automation?

Teknologien blir stadig mer automatisert, industriprosesser er i endring og arbeidslivet trenger høykompetente ingeniører med spisskompetanse.

Med en master i Industrial IT and Automation får du en ettertraktet utdanning som kan brukes i mange bransjer. Arbeidsfeltet spenner vidt fra kybernetikk, modellering og data science til programvareutvikling.

Du møter et sterkt fagmiljø og et internasjonalt studiemiljø. Du får trening i å jobbe på tvers av kulturelle forskjeller slik som det ofte er i industrien. Utdanningen kvalifiserer deg for videre ph.d.-studier. 

Hva slags jobb får du?

Sivilingeniørutdanning i Industrial IT and Automation åpner flere karriereveier for deg. Du kan jobbe i både privat og offentlig sektor med blant annet utvikling av avanserte styresystemer, programvare og bruk av maskinlæring for ulike applikasjoner.

Eksempler på arbeidsfelt:

 • Industriell produksjon
 • Prosessindustri
 • Energisystemer
 • Fartøystyring
 • Byggautomatisering
 • Olje- og gassindustri
 • Programvareutvikling

Kontakt med arbeidslivet

I campusstudiet brukes næringslivet på ulike måter. Vi har gjesteforelesere fra aktuelle samarbeidspartnere og det gjennomføres bedriftsbesøk til utvalgte bedrifter i nærområdet. Vi har stor forskningsaktivitet i tett samarbeid med ulike partnere.

Industrimasterprogrammet tilbyr en unik kobling mellom arbeidsliv og akademia. Konkrete problemstillinger fra arbeidslivet komibert med ulike metoder for å løse disse kan motivere til dypere læring i de ulike emnene. Industrimasterprogrammet Industrial IT and Automation (IIA) har avtale om bedriftsplass med flere samarbeidsbedrifter.

Hvert år arrangeres karrieredager på campus med besøk fra aktuelle bedrifter, i tillegg tilbyr flere av våre kontakter sommerjobber til studenter.

Dette lærer du

Studiet gir deg bred kunnskap om overvåking, styring og optimalisering av mange typer tekniske og industrielle systemer basert på kybernetiske metoder og datateknikk.

Du vil lære å utvikle og anvende mekanistiske (fysikkbaserte) og statistiske matematiske modeller for overvåking og styring.

Du vil lære å innhente måledata fra sensorer, lagre disse i prosessdatabaser og programmere algoritmer for analyse av måledata og beregning av styresignaler.

Sentrale programmeringsverktøy er MATLAB, Python, LabVIEW og ulike objektorienterte kodespråk. Studiet gir en innføring i nye teknologier, som IoT (Internet Of Things) og Industri 4.0, og fokuserer på åpne standarder.

Studiet undervises på engelsk, du jobber tett med industrien om prosjekt- og hovedoppgaver og lærer mer om: 

 • Sensorer og målesystemer
 • Dataanalyse
 • Programdesign og programmering
 • Systemdesign
 • Automatiseringssystemer
 • Matematisk modellering og simulering
 • Reguleringsalgoritmer
 • Avansert regulering, inkludert modellbasert prediktiv regulering (MPC)

 

Studiet undervises på campus Porsgrunn, der du kan ta del i et aktivt og engasjerende studentmiljø. Les mer om livet som student i Porsgrunn:

Videre utdanningsmuligheter

Masterutdanningen gir deg muligheten til å søke doktorgradsstudier ved USN, i Norge og i utlandet. Se oversikt over USNs doktorgradsprogrammer her.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Industrial IT and Automation i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

 • Bachelor i ingeniørfag innen elektrofag, mekatronikk eller datafag (lignende programmer kan også vurderes). Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre. I tillegg må du ha:
  • Bestått minst 25 studiepoeng matematikk samt 5 studiepoeng statistikk
  • Bestått bachelorfag i Programmeringsspråk, minimum 5 studiepoeng
  • Bestått bachelorfag i elektrisitetslære (kunnskap om elektriske kretser med motstander, kondensatorer og spoler), minimum 5 studiepoeng
 • Du må oppfylle språkkravene i engelsk
 • Søkere må i løpet av opptaksprosessen bli tilbudt en jobb hos en av våre bedriftspartnere. USN skaffer bedriftsplasser gjennom sine partnerbedrifter. Du kan også søke med egen arbeidsplass, men for å få opptak må bedriften du jobber for inngå partneravtale med USN.

Viktig informasjon om opptak for deg som søker med en bachelorgrad tatt utenfor Norden.

Dokumentasjonskrav for opptak til industrimaster

 • Du må laste opp vitnemål og karakterutskrift til søknadsweb (selv om du er student ved USN), slik at vi kan sende dokumentene dine videre til våre samarbeidspartnere før intervjurundene
 • Motivasjonsbrev (på engelsk) lastes opp på søknadsweb
 • Relevante arbeidsattester lastes opp på søknadsweb
 • CV lastes opp på søknadsweb
 • Du må også fylle ut dette nettskjemaet.

Annen viktig informasjon

 • Det er ikke mulig å få betinget opptak på industrimaster dersom du har fullført utdanningen din og likevel mangler fag for å dekke opptakskravene. Du som skal fullføre utdanningen din det vårsemesteret du søker kan få betinget tilbud.
 • Vi har et begrenset antall plasser på industrimasterprogrammet, og det kan bli konkurranse om plassene
 • Søkere uten oppholdstillatelse som gir grunnlag for varig opphold, vil ikke bli innkalt til intervju. Dette er grunnet i at studiet ikke gir visum/Please note that applicants without permanent residence permit will not be considered for an interview, as the industry master doesn't qualify for a visa. 

Vi tilbyr også ordinær master i industrial IT and Automation, og er du interessert i dette fagfeltet anbefaler vi at du søker på begge.

Flere av våre tilsvarende studietilbud