Industrial IT and Automation

Master of Science – Industrial IT and Automation (industrimaster)

Porsgrunn - Deltid

Vår industrimaster utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med industrien. Du studerer femti prosent og jobber femti prosent med lønn i en relevant bedrift. Bli med å ta reelle problemstillinger inn i klasserommet og fersk kunnskap tilbake til bedriften!

Studieinformasjon

 • Studieretning: Industrimaster
 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Porsgrunn
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Søkekode: 7110
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: 15.03.2023 Kl. 23:59
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 15
Legg varsel i kalenderen min

Industrimaster

I våre industrimastere får du en midlertidig deltidsstilling i en av våre samarbeidsbedrifter. Du vil tilbringe halvparten av tiden i jobb med bedriftsrelaterte oppgaver. Resten av tiden brukes på fagene. Studiene tilpasses arbeidssituasjonen i bedriften og du kan følge fagene online. I tillegg vil det være korte samlinger med erfaringsutveksling fra de ulike arbeidsplassene, pluss laboratorie-øvelser på campus. Vi har stor forskningsaktivitet og har hele tiden et tett samarbeid med ulike partnere knyttet til forskning. Vi har et nært samarbeid med industrien om prosjekt- og hovedoppgaver.

Kjell Arne og Ruben tar lønnet industrimaster i Industrial IT and Automation hos GKN Aerospace. Foto

Partnerbedrifter

Vi samarbeider med en rekke bedrifter. Disse partnerne ansetter studenter i industrimasterprogrammet i 2022. Les deres stillingsbeskrivelser her:

 

Logoer til partnerbedrifter

Hvorfor Industrial IT and Automation?

Teknologien blir stadig mer automatisert, industriprosesser er i endring og arbeidslivet trenger høykompetente ingeniører med spisskompetanse.

Med en master i Industrial IT and Automation får du en ettertraktet utdanning som kan brukes i mange bransjer. Arbeidsfeltet spenner vidt fra kybernetikk, modellering og data science til programvareutvikling.

Du møter et sterkt fagmiljø og et internasjonalt studiemiljø. Du får trening i å jobbe på tvers av kulturelle forskjeller slik som det ofte er i industrien. Utdanningen kvalifiserer deg for videre ph.d.-studier. 

Hva slags jobb får du?

Sivilingeniørutdanning i Industrial IT and Automation åpner flere karriereveier for deg. Du kan jobbe i både privat og offentlig sektor med blant annet utvikling av avanserte styresystemer, programvare og bruk av maskinlæring for ulike applikasjoner.

Eksempler på arbeidsfelt:

 • Industriell produksjon
 • Prosessindustri
 • Energisystemer
 • Fartøystyring
 • Byggautomatisering
 • Olje- og gassindustri
 • Programvareutvikling

Kontakt med arbeidslivet

I campusstudiet brukes næringslivet på ulike måter. Vi har gjesteforelesere fra aktuelle samarbeidspartnere og det gjennomføres bedriftsbesøk til utvalgte bedrifter i nærområdet. Vi har stor forskningsaktivitet i tett samarbeid med ulike partnere.

Industrimasterprogrammet tilbyr en unik kobling mellom arbeidsliv og akademia. Konkrete problemstillinger fra arbeidslivet komibert med ulike metoder for å løse disse kan motivere til dypere læring i de ulike emnene. Industrimasterprogrammet Industrial IT and Automation (IIA) har avtale om bedriftsplass med følgende samarbeidsbedrifter.

Hvert år arrangeres karrieredager på campus med besøk fra aktuelle bedrifter, i tillegg tilbyr flere av våre kontakter sommerjobber til studenter.

 

Dette lærer du

Studiet gir deg bred kunnskap om overvåking, styring og optimalisering av mange typer tekniske og industrielle systemer basert på kybernetiske metoder og datateknikk.

Du vil lære å utvikle og anvende mekanistiske (fysikkbaserte) og statistiske matematiske modeller for overvåking og styring.

Du vil lære å innhente måledata fra sensorer, lagre disse i prosessdatabaser og programmere algoritmer for analyse av måledata og beregning av styresignaler.

Sentrale programmeringsverktøy er MATLAB, Python, LabVIEW og ulike objektorienterte kodespråk. Studiet gir en innføring i nye teknologier, som IoT (Internet Of Things) og Industri 4.0, og fokuserer på åpne standarder.

Studiet undervises på engelsk, du jobber tett med industrien om prosjekt- og hovedoppgaver og lærer mer om: 

 • Sensorer og målesystemer
 • Dataanalyse
 • Programdesign og programmering
 • Systemdesign
 • Automatiseringssystemer
 • Matematisk modellering og simulering
 • Reguleringsalgoritmer
 • Avansert regulering, inkludert modellbasert prediktiv regulering (MPC)

 

Studiet undervises på campus Porsgrunn, der du kan ta del i et aktivt og engasjerende studentmiljø. Les mer om livet som student i Porsgrunn:

Videre utdanningsmuligheter

Masterutdanningen gir deg muligheten til å søke doktorgradsstudier ved USN, i Norge og i utlandet. Se oversikt over USNs doktorgradsprogrammer her.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Industrial IT and Automation i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2023 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2022 høst

warning Studiemodellen for "2023 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

 • Bachelor i ingeniørfag innen elektrofag, mekatronikk eller datafag (lignende programmer kan også vurderes). Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre. I tillegg må du ha:
  • Bestått minst 25 studiepoeng matematikk samt 5 studiepoeng statistikk
  • Bestått bachelorfag i Programmeringsspråk, minimum 5 studiepoeng
  • Bestått bachelorfag i elektrisitetslære (kunnskap om elektriske kretser med motstander, kondensatorer og spoler), minimum 5 studiepoeng
 • Du må oppfylle språkkravene i engelsk
 • Søkere må i løpet av opptaksprosessen bli tilbudt en jobb hos en av våre bedriftspartnere. USN skaffer bedriftsplasser gjennom sine partnerbedrifter. Du kan også søke med egen arbeidsplass, men for å få opptak må bedriften du jobber for inngå partneravtale med USN.

Viktig informasjon om opptak for deg som søker med en bachelorgrad tatt utenfor Norden.

Dokumentasjonskrav for opptak til industrimaster

 • Du må laste opp vitnemål og karakterutskrift (selv om du er student ved USN), slik at vi kan sende dokumentene dine videre til våre samarbeidsbedrifter før intervjurundene
 • Motivasjonsbrev (på engelsk)
 • Relevante arbeidsattester
 • CV
 • Du må du fylle ut og legge ved et eget skjema i søknaden din

Annen viktig informasjon

 • Det er ikke mulig å få betinget opptak på industrimaster dersom du har fullført utdanningen din og likevel mangler fag for å dekke opptakskravene. Du som skal fullføre utdanningen din det vårsemesteret du søker kan få betinget tilbud om studieplass.
 • Vi har et begrenset antall plasser på industrimasterprogrammet, og det kan bli konkurranse om plassene
 • Søkere uten oppholdstillatelse som gir grunnlag for varig opphold, vil ikke bli innkalt til intervju. Dette er grunnet i at studiet ikke gir visum/Please note that applicants without permanent residence permit will not be considered for an interview, as the industry master doesn't qualify for a visa. 

Vi tilbyr også ordinær master i industrial IT and Automation, og er du interessert i dette fagfeltet anbefaler vi at du søker på begge.

Legg varsel i kalenderen min

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2023
Porsgrunn
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Høst 2023