Alessia Marzano, veileder og student

Masteremner i karriereveiledning

Vi tilbyr et masterstudium i karriereveiledning. Det er mulig å søke opptak til enkeltemner i programmet og ta eksamen i disse uten å være tatt opp på masterprogrammet.

Velg enkeltemner

Videre utdanningsmuligheter

Forutsatt at du avlegger eksamen i fordypingsemnet, kan du senere bygge videre til en full master i karriereveiledning. Merk at bestått eksamen på en eller flere moduler ikke gir studieplass på masterprogrammet. Dersom du senere ønsker å få en full mastergrad, må du søke opptak til masterstudiet og søke innpassing av avlagte eksamener etter at du eventuelt har fått opptak på programmet.