Alessia Marzano, veileder og student

Emne 5.1: Karriereveiledning i en flerkulturell kontekst

Drammen - Deltid

Vi tilbyr et masterstudium i karriereveiledning. Det er mulig å søke opptak til enkeltemner i programmet, og ta eksamen i disse uten å være tatt opp på masterprogrammet.

 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
Ledig plass, søk nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Emner
 • Progresjon: Deltid
 • Studieretning: Emne 5.1: Karriereveiledning i en flerkulturell kontekst
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Søkekode: 6151
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 20
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlingsdatoer høst 2024

Emne 5.1: 29/8, 30/8, 23/9, 24/9, 25/9, 28/10, 29/10, 30/10

Emneplan Karriereveiledning i en flerkulturell kontekst

*Med forbehold om endringer inntil timeplanen publiseres medio juni.

Videre utdanningsmuligheter

Forutsatt at du avlegger eksamen i fordypingsemnet, kan du senere bygge videre til en full master i karriereveiledning. Merk at bestått eksamen på en eller flere moduler ikke gir studieplass på masterprogrammet. Dersom du senere ønsker å få en full mastergrad, må du søke opptak til masterstudiet og søke innpassing av avlagte eksamener etter at du eventuelt har fått opptak på programmet.

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

Fullført og bestått bachelorgrad eller tilsvarende og minst to års relevant yrkespraksis.

For høstens opptak er det ingen poengberegning og løpende opptak fram til studiet er fulltegnet.

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Drammen
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2024