Praksis i ingeniørutdanningen (bachelor)

Student i praksis. Foto.

Ha tilgang på ingeniørstudenter i sitt siste studieår i din virksomhet! Her kan dere få ny kompetanse og ingeniørarbeid innen fagområdene Byggdesign, Plan- og infrastruktur, Ren energi og prosessteknologi, Maskinteknisk design, Elkraftteknikk og Informatikk og automatisering.


 

Virksomheten har hatt stort utbytte og glede av å ha en student i praksis. Vi anbefaler andre og gjøre det samme.

Sitat fra en ansatt i en av våre praksisvirksomheter.

Hva er en praksisperiode?

Praksisperiode for ingeniørstudenter gir et bedre innblikk i hva som møter dem i arbeidslivet. Ordningen er et ledd i å utvikle og forbedre ingeniørutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og utvide studentenes nettverk mot arbeidslivet.

Fordelene for virksomhetene kan være:

  • Ingeniøroppgaver som kanskje ikke virksomheten tar seg tid til i det daglige.
  • Mulighet for virksomheten å koble seg mer opp mot universitetets ingeniørmiljø.
  • Etablere en fast praksisordning der man hver sommer/ høst får 1 eller 2 studenter inn i bedriften.
  • Kombinasjon med sommerjobb og avsluttende bacheloroppgave er mulig.
  • Bli kjent med en snart nyutdannet ingeniør som kan komme rett inn i jobb etter endt studium.

Hva kreves av praksisbedriften?

For virksomheten innebærer det å sette av noe tid til veiledning og oppfølgingsmøte med universitetet. Man må sørge for at studenten får delta i varierte arbeidsoppgaver som er relevante i forhold til utdanningen og skape en god læringsarena. Samtlige av de virksomheter som tidligere har hatt ingeniørstudent i praksis fra USN mener de har hatt stor nytteverdi av ordningen og samarbeidet med universitetet.

Slik blir din virksomhet praksisbedrift

Studenten tar selv kontakt med virksomheten. Deretter opprettes det en avtale mellom virksomheten, universitetet og studenten. Det inngår totalt 180 timers reell praksistid i virksomhet i løpet av høsten og gjennomføringen er fleksibel slik at den skal tilpasses begge parter.

For mer informasjon

Emneansvarlig
Robert Immerstein

Byggdesign, Plan og infrastruktur
Jostein Innerdal

Ren energi og prosessteknologi
Terje Bråthen

Informatikk og automatisering
Gro Eri
Robert Immerstein

Elkraftteknikk
Gunn Kristin Sønsteby

Maskinteknisk design
Mladen Jecmenica

Dokumenter