Når får jeg svar på søknaden min?

Du finner alle datoer for svar på søknad i vår oversikt over frister og viktige datoer.

Spesielt for opptak via Søknadsweb: I opptaket som publiseres i mai sendes det ut tilbud til de beste kvalifiserte søkerne på studier med konkurranse, og til alle kvalifiserte søkere på studier helt uten konkurranse.

Du må svare på tilbud om studieplass eller ventelisteplassering innen fristen som blir oppgitt. Dersom du ikke svarer innen fristen vil du miste plassen eller ventelisteplasseringen.