Krav om politiattest

Du som er tatt opp til studier hvor du skal ha praksis med barn og unge eller i helse- og omsorgsektoren, må levere politiattest.

Reglene om politiattest finner du i lov om universiteter og høyskoler § 4-9 og forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 6-1 til 6-9. Politiattesten skal vise om du har vedtatt forelegg, er siktet, tiltalt, eller er dømt for visse typer straffbare forhold (f.eks. seksuelle overgrep, grove voldsforbrytelser eller straffbare forhold vedrørende narkotiske stoffer og medikamenter).

Slik bestiller du politiattest

Du må bestille politiattest fra 1. august og etter at du har

  1. Fått studieplass ved Universitetet i Sørøst-Norge
  2. Mottatt velkomst-epost fra USN med ditt studentnummer
  3. aktivert studentkontoen din

Bestillingen av politiattest gjør du via Studentweb. Se egen brukerveiledning for hvordan du går fram (på min.usn.no).

USN oppfordrer også alle til å opprette en digital postkasse og bestille digital politiattest. Dette er en rask og sikker metode som også sikrer ditt personvern.

Når du søker om politiattest via Studentweb vil riktig type politiattest bli fylt ut automatisk i politiets skjema, og du trenger ikke laste opp dokumentasjon fra USN.

Her finner du en oversikt over hvilke studier ved USN som krever politiattest.

Når og hvor skal du sende inn politiattest?

Når du får politiattesten i din digitale postkasse, skal du sende den videre til vår digitale postkasse. I Digipost finner du vår digitale postkasse ved å søke opp Universitetet i Sørøst-Norge i Til-feltet. VIKTIG: I emnefeltet må du skrive hvilket studieprogram og hvilket av våre campus du skal gå på.

Dersom du har mottatt politiattest med merknad, må denne sendes inn så fort som mulig. Fristen er i utgangspunktet tre uker fra du mottok tilbud om studieplass, men vi har forståelse for at det kan gå lenger tid enn dette på grunn av politiets saksbehandlingstid.

Dersom du mottar politiattesten i papirformat, skal den sendes inn per post til:

 

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 4
3199 Borre

Merk gjerne med studieprogram og campus.

Hvor lenge er politiattesten gyldig?

Politiattesten er gyldig i hele studietiden, men USN kan be om å få utlevert nye opplysninger fra politiet dersom det er mistanke om at du har begått nye lovbrudd. Slik fornyet vandelskontroll foretas i samsvar med politiregisterloven § 43.

Har du levert politiattest tidligere, må du allikevel levere ny attest ved opptak til et nytt studium.

Følger av å ikke levere politiattest

Dersom du ikke leverer politiattest, vil du ikke ha rett til å delta i klinisk undervisning/praksisopplæring/annen undervisning. Du vil da ikke kunne fullføre studiet, og får ikke vitnemål for fullført grad eller utdanning.

Følger av å levere politiattest med merknader

Merknad på politiattesten kan føre til at du ikke kan delta i klinisk undervisning eller praksis. Politiattest med merknad vil bli behandlet av universitetets klagenemnd.