HING

HING

For å kvalifisere må du ha:

  • Generell studiekompetanse og R1 (eller matematikk S1 og S2), R2 og Fysikk 1.

Har du nyere godkjent 2-årig fagskole i tekniske fag, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har bestått:

  • 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
  • 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)