LÆRER

LÆRER

For å kvalifisere til faglærer må du dokumentere:

  • generell studiekompetanse
  • minst 35 skolepoeng (alderspoeng og poeng for førstegangstjeneste, folkehøgskole eller høyere utdanning teller ikke med i skolepoengene)
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer). Alle karakterene skal regnes med - både muntlig, skriftlig og sidemål, og både standpunkt og eksamen.
  • gjennonsmittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer). Både standpunkts- og eksamenskarakter skal regnes med.

Vi runder ikke opp på kravet om snittkarakter eller skolepoeng, du må ha minst 3 i snitt og minst 35 skolepoeng.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.