PPU - fagkrav

Du må ha minst 60 studiepoeng innenfor fagdidaktikken du ønsker å søke på. Hvordan du kan dekke fagkravet til de ulike fagdidaktikkene vi tilbyr, finner du i listen under.

 

Design, kunst og håndverk

Kravet kan dekkes med for eksempel:

 • Visuelle kunstfag og design
 • Kunst og håndverksfag
 • Arkitektur
 • Landskapsarkitektur
 • Designstudier
 • Kunsthistorie
 • Mediefag som inkluderer foto og/eller film
Engelsk og fremmedspråk
Du må velge fordypning og grammatikk innen engelsk eller et annet fremmedspråk. Du må ha 60 studiepoeng innenfor valgt språk, for eksempel innen:
 • Språk og grammatikk (krav om minst 15 stp)
 • Litteratur
 • Oversettelsesfag
Friluftsliv

Du må ha 60 studiepoeng innen friluftsliv.

Kroppsøving og idrettsfag

Du må ha aktivitetslære rettet mot et bredt spekter av idretter og aktiviteter som er aktuelle i skolen.

Markedsføring

Du må ha 60 studiepoeng i markedsføring.

Matematikk

Kravet kan dekkes med for eksempel:

 • Matematikk
 • Statistikk (maks 20 stp)
 • Mekanikk, økonomi eller informatikk (maks 10 stp til sammen)
Musikk

Du må ha 60 studiepoeng innen utøvende/teoretisk musikk.

Naturfag
Kravet kan dekkes med studiepoeng innenfor felt som for eksempel:
 • Astronomi
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Botanikk
 • Elektromagnetisme
 • Ernæring
 • Farmasi
 • Fysikk
 • Geologi
 • Kjemi
 • Limnologi
 • Medisin
 • Mekanikk
 • Miljøfag
 • Statikk
 • Termodynamikk
 • Zoologi
 • Økologi
Norsk
Kravet kan dekkes med fag innenfor norsk/nordisk, for eksempel:
 • Språk og grammatikk (krav om minst 15 stp)
 • Litteratur
 • Lingvistikk

Du må beherske både bokmål og nynorsk.

Religion, livssyn og etikk
Minst 30 studiepoeng må være innenfor følgende:
 • Religion
 • Religionshistorie
 • Sekulære livssyn
 • Teologi
 • Etikk
 • Filosofi

Maks 30 studiepoeng kan være innenfor følgende:

 • Apologetikk
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Gudstjenestepraksis
 • Idéhistorie
 • Identitet, utrustning og tjeneste
 • Kristen spiritualitet
 • Liturgi og hymnologi
 • Livssynskunnskap
 • Sjelesorg
Rettslære

Du må ha 60 studiepoeng som dekker privat- og offentligrettslige emner med hovedvekt på nasjonal eller nordisk rett.

Samfunnsfag
Minst 30 studiepoeng må være innenfor følgende:
 • Geografi
 • Historie
 • Internasjonale studier
 • Kjønn og likestilling
 • Kriminologi
 • Kultur og samfunn
 • Sosialantropologi
 • Sosiologi
 • Statsvitenskap
 • Ungdomskunnskap
 • Utviklingsstudier

Maks 30 studiepoeng kan dekkes med:

 • Journalistikk
 • Jus
 • Psykologi
 • Samfunnsøkonomi
Økonomi
 • Økonomi
 • Regnskap
 • Vi godkjenner inntil 10 stp i matematikk/statistikk