Styrker studentenes læringsmiljø med årlig millionpakke

Bilde av Synnøve Bjørgum - med Bergen i bakgrunnen
JUBLER OVER STYREVEDTAK: Synnøve Bjørgum var opptatt av OLA-ordningen da hun representerte studentene i USN-styret. (Foto: Privat)

– USN viser at de tar studentengasjementet og læringsmiljøet på alvor, sier tidligere styrerepresentant for studentene, Synnøve Bjørgum.

Hun er begeistret over at USNs styre har øremerket 3,7 millioner kroner til studiegrupper, den såkalte OLA-ordningen.

OLA er en forkortelse for «Onboarding Learning Alliance», og har allerede blitt prøvd ut med stor suksess. Nå har styret vedtatt at den blir en fast ordning ved USN.

OLA gir studentene muligheten til å bli en del av studiegrupper med erfarne medstudenter som læringsfasilitatorer. Slik får de muligheten til å dykke dypere inn i fagstoffet, forsterke forståelsen sin og skape et studentfellesskap som gir støtte når de står overfor utfordringer i studiene. 

Rektor Petter Aasen sier kollegaer er en viktig ressurs å dra veksler på, enten man er ansatt eller student ved universitetet.

– OLA-ordningen er i denne sammenheng et viktig initiativ som tilrettelegger for akademisk og personlig vekst, både for førsteårsstudentene i studiegruppene og de mer erfarne studentene som læringsfasilitatorer. 

LES OGSÅ: – Jeg hadde ikke klart meg uten OLA-ordningen
 

Stort studentengasjement 

Styrevedtaket kom som et resultat av betydelig studentengasjement. Studentrepresentant i styret, Synnøve Bjørgum, har vært en talsperson for studentene og kjempet hardt for OLA-gruppene. Nå er hun svært glad.

– Dette er en seier for studentene ved USN. OLA-ordningen støtter studentenes faglige utvikling, samtidig som de får tilhøre et sosialt fellesskap. Ved å gjøre OLA til en fast ordning, viser USN at de tar studentengasjementet og læringsmiljøet på alvor. Dette vil uten tvil gjøre en positiv forskjell i studentenes suksess og trivsel på universitetet.

Prosjektleder for OLA, Hanne Viken, sier en viktig del av ordningen er å tilby en alternativ læringsmetode som hjelper studentene med å forstå faget på en ny måte. 

– Studentene blir øvet på å praktisere samarbeidslæring ved å diskutere fag, sette egne ord på begreper, sette av tid til lesing, tenke kritisk og hjelpe hverandre med med å dypdykke i et utfordrende pensum. Ved å øke kvaliteten på utdanningen, bidrar USN til å utdanne kompetente kandidater som er klare for arbeidsmarkedet og videre studier. 

Viken sier styrevedtaket vil gjøre det mulig å ansette enda flere læringsfasilitatorer for å gi studentene enda bedre støtte.

LES OGSÅ: Klare til å hjelpe nye studenter

Krever innsats fra fakultetene og gir betydelig gevinst 

Hanne Viken sier vedtaket innebærer at OLA-ordningen blir en integrert del av fakultetenes primæroppgaver. For fakultetene vil dette kreve et styrket samarbeidet mellom læringsfasilitatorer og faglærere for å sikre at studentene får best mulig støtte. Portrettbilde av Hanne Viken

– Gjennom å gjøre OLA til en permanent ordning understreker USN sitt forpliktende engasjement for å forbedre studentopplevelsen, og å sikre at studentene har tilstrekkelig støtte i sitt akademiske arbeid.

Viken sier dette også er en anerkjennelse av verdien som læringsfasilitatorene bringer til læringsmiljøet.

– De gir ikke bare svar, men veileder også studentene til å finne svarene selv. Med denne beslutningen styrker USN sin posisjon som et lærende universitet, forpliktet til innovasjon og studentenes fremgang, sier Viken.

I en tidligere versjon av denne artikkelen stod det at OLA-ordningen hadde fått tildelt 7 millioner kroner. Det riktige tallet er 3,7 millioner. Feilen ble rettet onsdag 15. november klokken 15.00. OLA-ordningen beklager feilen.

Dette er OLA

  • OLA står for Onboarding Learning Alliance.
  • OLA er primært for førsteårsstudenter, og skal hjelpe dem til å lykkes med krevende fag.
  • OLA-grupper er profesjonelle kollokviegrupper hvor studentene jobber faglig med støtte fra en erfaren læringsfasilitator. altså en mer erfaren student som har vært gjennom samme pensum tidligere i studiet.