Stillingsbeskrivelse til læringsfasilitator

OLA-grupper er en profesjonell kollokviegruppeordning som skal hjelpe studenter ved USN å mestre fag. OLA-gruppen ledes av en læringsfasilitator.

 

 

Hva er OLA-grupper? 

 • OLA-grupper er en profesjonelle studiegrupper i emner som kan være krevende for studentene å mestre.
 • En OLA-gruppe skal ha en fast studentgruppe på 5-15 studenter, som møtes 2 timer hver uke utenom undervisningen. Det skal være påmelding til OLA-gruppen og eventuelt venteliste.
 • I OLA-gruppen jobber studentene med faget og hjelper hverandre å forstå og mestre.
 • En OLA-gruppe blir ledet av en læringsfasilitator, som er en erfaren student som har tatt emnet tidligere, oppnådd gode resultater og fått opplæring av OLA-ordningen i læringsfasilitering, søkt stillingen og blitt ansatt.
 • Målet med OLA-gruppen er å øke studentenes motivasjon, trivsel og evne til å komme seg gjennom emnet – for deretter å bli en godt rustet student for videre studier.

Jobben du skal gjøre som læringsfasilitator

 • Introdusere OLA til klassen i starten av semesteret i samarbeid med emneansvarlig og OLA-kollegaer
 • Gjøre det enkelt og attraktivt for studentene å melde seg på OLA-grupper
 • Sette opp en plan for faste møter (tid og sted) i samarbeid med studenter og kollegaer
 • Booke rom til OLA-møter. Møtet varer i 2 timer, en gang i uken.
 • Ha ansvar for din egen OLA-gruppe i ett emne (5-15 faste studenter per gruppe). Noen ønsker å ha ansvar to grupper, dette avtales med emneansvarlig.
 • Legge til rette for et trygt læringsrom og stimulere til aktivitet blant studentene ved bruk av strategiene du får utdelt på kick-offen. Du skal få studentene til å snakke med hverandre, diskutere og løse oppgaver sammen. Studenter som ikke møter opp, følger du opp.
 • Veilede studentene med relevante spørsmål, lede gruppeøvelser, uten å fungere som en ekstralærer.
 • Samarbeide med andre læringsfasilitatorer og ha god kommunikasjon med emneansvarlig i emnet. 
 • Beregnet arbeidsmengde: ca. 3-6 timer i uken, ett semester. 

Opplæring og oppfølging

 • Alle læringsfasilitatorer skal delta i  6 timers kick-off ved semesterstart. Deltakelse her er en forutsetning for å motta arbeidsavtale. Her vil du møte andre læringsfasilitatorer og lære av dem, samt gjøre deg klar for semesterstart.
 • Så snart du har deltatt på kick-off og mottatt kontrakt, vil du få tilgang til OLA-Canvas, hvor du vil bli fulgt opp av OLA-ordningen gjennom semesteret. Videre forventes det at du stiller til 3 nettbaserte samlinger over Zoom i løpet av semesteret

Kvalifikasjoner til stillingen:

 • Du må være aktiv student ved USN
 • Du må selv ha tatt emnet du skal være læringsfasilitator i og fått A eller B på eksamen.
 • Som læringsfasilitator forventes det at du jobber mellom 3-6 timer i uken og har faste ukentlige samlinger med dine studenter (fast tidspunkt og faste studenter
 • Du forplikter deg til å delta på obligatorisk opplæring og oppfølging
 • Forplikte deg til å lede OLA-gruppen ut semesteret
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig godt

Personlige egenskaper:

 • Opptrer tillitsfullt og profesjonelt ovenfor studentene
 • Har gode relasjonelle evner
 • Evner å jobbe selvstendig og tar ansvar for sin gruppe 
 • Har evne til å reflektere over egeninnsats og utvikling
 • Ønsker å utvikle seg i stillingen

Vi tilbyr:

Erfaring og kompetanseheving 

 • Ledererfaring kombinert med dybdelæring i studiet du tar.
 • Mulighet til å lære, praktisere og utvikle dine evner til å lede grupper og fasilitere læringsaktiviteter. 
 • Attest ved endt semester.
 • Frihet under ansvar. Arbeidet skal ikke gå på bekostning av ditt eget studie. Du bestemmer en god del selv når og hvor mye du vil jobbe innenfor OLAs rammer.
 • Betalt opplæring av USN.

Lønn

 • Stillingen lønnes ut ifra din utdanningskvalifikasjon:
  • Har du en bachelorgrad eller studerer på bachelornivå lønnes stillingen i lønnstrinn 28
  • Har du en mastergrad eller studerer på masternivå lønnes stillingen i lønnstrinn 34

Fra lønna trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Arbeidet foregår på timebasis etter avtale. Det vil i enkelte perioder være mer å gjøre enn andre perioder på grunn av frister.

Slik går du frem for å søke stilling som læringsfasilitator:

Velg ditt fakultet under, og fyll ut søknadsskjema:

Er du usikker på hvilket fakultet du skal søke på? Se oversikt over USNs fire fakultet.

Send inn utfylt søknadsskjema så raskt som mulig, og du vil snarlig bli kontaktet for videre prosess. Vi ønsker å ha alle læringsfasilitatorer klare i god tid før semesterstart! Har du spørsmål om stillingen? Send en e-post til hei.ola@usn.no