Toppidrettsstudent - toppidrettsutøver og student

Student ved bachelor i idrettsvitenskap i treningsstudio.

Vi legger til rette for at du som toppidrettsutøver skal kunne studere samtidig som du satser på idretten. Vi samarbeider med Olympiatoppen og tilrettelegger for over 60 toppidrettsstudenter.

Etter at du har blitt tatt opp som student ved USN kan du søke om tilrettelegging av studiet ditt.  

Tilretteleggingen kan være i form av:

  • Forlengelse av studieløpet
  • Tilrettelegging av eksamen
  • Tildeling av praksisplass
  • Fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet

 

Hvem kan søke?

Prestasjonsmessig skal du være på et nivå som tilsier nødvendig reise og fravær på grunn av treningssamlinger og konkurranser nasjonalt og/eller internasjonalt. Dette nivået vil normalt tilsvare landslagsnivå/internasjonalt representasjonsnivå og eliteseriespill i lagidretter. Nivået kan også omfatte utøvere som tilhører satsingsgrupper eller team på øverste kategori, organisert på linje med eller som et supplement til landslag. Resultatmessig skal utøveren ha jevnlige prestasjoner på høyt nasjonalt nivå.

Slik søker du

Du søker ordinært opptak til studiene på samme måte som alle andre studenter. Du finner en oversikt over hele USNs studietilbud her.

Etter at du har blitt tatt opp til studier ved USN og har takket ja kan du søke om toppidrettsstatus. Frist for å søke om toppidrettsstatus er 1. september.

Søk toppidrettsstatus

Ta kontakt med Olympiatoppen Østlandet ved behov for veiledning i å kombinere toppidrett og studier.