Kan jeg få tidligere eksamensoppgaver?

Dersom det ikke er tilgang på gamle eksamensoppgaver i Canvas-rommet for gjeldende emne, kan du kontakte faglærer og spørre om det er mulig å få tilgang, slik at dere får tilgang til riktig type eksamensoppgave som stemmer med gjeldende pensum og studieplan. 

Seksjon for eksamen har ikke anledning til å gi ut tidligere eksamensoppgaver. Det skjer jevnlig endringer i studieplaner, pensum og eksamensoppgaver. Dersom seksjon for eksamen gir ut gamle eksamensoppgaver som ikke stemmer med dagens pensum og oppgaveform, kan det ha en negativ påvirkning på hva studenter vektlegger å øve på før eksamen.