Spørsmål om utveksling

Alle som tar en grad ved USN skal ha mulighet til å reise på utveksling i løpet av studietiden. Gå inn på www.usn.no/utveksling og finn ditt studieprogram, for å lese mer om de ulike mulighetene du har. 

Her finner du informasjon om utvekslingsmuligheter for hvert studieprogram, informasjon om hver enkelt utvekslingsavtale, oversikt over frister og praktiske ting som må i orden når man skal på utveksling. 

Spørsmål og svar

Kan jeg reise på utveksling til steder som ikke er i USNs partnerportefølje?

Nei. 

Seksjon for internasjonalt utdanningssamarbeid saksbehandler kun studenter som skal til partnerinstitusjoner. Avtaleporteføljen er definert per studieprogram. 

Eneste unntak for dette er for enkelte program hvor man i forkant har fått beskjed om at man kan reise til egenvalgt sted, for eksempel praksis i Europa etter endt utdanning eller feltarbeid i utlandet. 

Dersom du vil ta et utenlandsstudium utenom USNs partneravtaler må du søke permisjon som student fra USN den tiden du er borte og du søker om opptak ved vertsinstitusjonen på egen hånd.

Du har ikke krav på forhåndsgodkjenning av studiene i dette tilfellet, men du kan konsultere studieveileder og programkoordinator for faget ditt hvordan du evt skal gå fram for å få godkjenning og innpassing av fag i etterkant av oppholdet i utlandet. 

Visum når jeg er norsk, men har ikke norsk statsborgerskap.

Ja, dersom du har permanent oppholdstillatelse men ikke har norsk statsborgerskap så vil visumreglene for søkere fra landet du har statsborgerskap i, gjelde for deg. Det kan bety at søknadsprosessen kan ta noe lenger tid.

Reiser du på utveksling vil det også ta litt lengre tid før søknaden om norsk statsborgerskap blir innvilget. Man kan søke om å få fortgang i saken på UDI sine nettsider.

 

Våre partnerinstitusjoner vil hjelpe norske studenter som ikke har norsk statsborgerskap å søke om visum. Vi vil likevel gjøre OBS på at det alltid er en kostnad ved å søke visum!  Prisene på dette er forskjellig fra land til land.

Må jeg ha visum for å reise på utveksling?

Norske studenter trenger ikke visum om du skal utveksling innenfor EU/EØS landene. Til land utenfor EU/EØS krever man ofte at studenter har visum.

Vi anbefaler at du skaffer deg oppdatert informasjon direkte fra landets immigrasjonsmyndighet, konsulat eller ambassade. Visumreglene kan ha blitt oppdatert, så undersøk alltid de nyeste visumreglene.

Utenriksdepartementet har utfyllende reiseinformasjon. Den kan være til hjelp for å finne riktig informasjon om innreise, og hvilke nettsider du skal bruke for å søke visum.

Hva skjer om det er flere søkere enn antall plasser?

Det er hender at plassbegrensing hindrer studenter i å reise på utveksling til partnerinstitusjonen man helst vil til, dette avhenger av hvor mange søkere det er til utveksling.

Vi oppfordrer studenter til å søke på sine ønsker, og ikke ha for mye fokus på å beregne antall plasser når en setter opp sin egen prioriteringsliste.

 

Fordeling av gratisplasser:

 1. Avtaler med kun gratisplasser: Dersom vi har flere søkere til avtaler med kun gratisplasser, vil vi sende en henvendelse til partneren om å akseptere flere studenter fra USN. Det hender de dette. Hvis ikke, vil studentene med høyest karaktersnitt bli prioritert. Har du ikke høyest karaktersnitt vil du om det er plass, få mulighet til å reise på dine 2. eller 3 prioritet.

 

 1. Avtaler med både gratisplasser og betalingsplasser: Dersom vi har flere søkere til avtaler med både gratisplasser og betalingsplasser vil studenter med høyest karaktersnitt bli prioritert til gratisplassene. Studenter som ikke har høyest karaktersnitt vil om det er plass, få tilbud om å reise gjennom betalingsplassene eller reise til partneren på sin 2. eller 3. prioritet.

 

 

Slik regnes karaktersnittet:

Bachelorstudenter:

 1. Legge sammen alle karakter du har fått på din bachelorutdanning ved USN når søknadsfristen går ut februar eller 15. september.
 2. Dele summen på antall karakterer du la sammen
 3. Dette er karaktersnittet ditt

Masterstudenter:

 1. Legge sammen alle karakter du har fått på din masterutdanning ved USN når søknadsfristen går ut februar eller 15. september.
 2. Dele summen på antall karakterer du la sammen
 3. Dette er karaktersnittet ditt

 

Likt karaktersnitt?

Dersom det er helt likt snitt på studenter, vil det avgjøres med loddtrekning. I lokal opptaksforskrift står det at:
Ved poenglikhet skal det først vurderes om det er mulig å ta opp alle med lik poengsum. Deretter rangeres søkerne etter loddtrekning.

Intervju eller motivasjonsbrev gir oss ikke grunnlag til å vurdere noen opp eller ned for utvekslingsplass.

 

 

Hvordan regnes karaktersnitt når jeg søker om utveksling?

Det er viktig å påpeke at USN ikke stiller noe minimumskarakterkrav for å kunne reise på utveksling. Utveksling er tilgjengelig for alle uavhengig av karaktersnitt. Likevel er det slik at det gjennom noen avtaler, og nesten alle avtaler utenfor Europa, er krav om at man må ha C eller bedre i snitt.

Det er partnerinstitusjonene våre som eventuelt stiller karakterkrav.

Gjennom Erasmus-programmet er det ingen bestemte krav til karakterer. Likevel er det slik at dersom det er konkurranse om plassene er det karaktersnittet som avgjør hvem som får plass.

 

Slik regnes karaktersnittet:

Bachelorstudenter:

 1. Legge sammen alle karakter du har fått på din bachelorutdanning ved USN når søknadsfristen går ut februar eller 15. september.
 2. Dele summen på antall karakterer du la sammen
 3. Dette er karaktersnittet ditt

Masterstudenter:

 1. Legge sammen alle karakter du har fått på din masterutdanning ved USN når søknadsfristen går ut februar eller 15. september.
 2. Dele summen på antall karakterer du la sammen
 3. Dette er karaktersnittet ditt

Amerikanske partnere vil ofte kreve en minimum GPA (Grade Point Average) for opptak. Kontakt oss i Seksjon for Internasjonalisering for mer informasjon rundt utregning av GPA om du er i tvil.

Det er noe rom for skjønn i vurderingene av karaktersnitt, men i slike tilfeller gjør vi vurderinger i samråd med vertsuniversitetet som har satt opptakskravet. Dersom en student er nær ved å oppnå karakterkravet, vil vi be vertsuniversitetet om å vurdere om studenten kan få opptak før vi eventuelt nominerer vedkommende.

Jeg ønsker å studere på et annet språk enn engelsk. Er det språkkrav da?

En del av våre samarbeidspartnere stiller krav til språkkunnskaper, avhengig av undervisningsspråket.

Skal du studere i et annet skandinavisk land og undervisningsspråket er dansk eller svensk, vil norsk som morsmål stort sett være tilstrekkelig for opptak.

Skal du studere i et land hvor undervisningsspråket er f.eks. tysk, fransk, spansk eller italiensk kan du ha rett på språkstipend fra Lånekassen for et intensivkurs i språket i forkant av studiene. Det er en fordel med godt grunnlag i språket fra før for at du skal kunne følge undervisning på universitetsnivå. Les mer om språkstipend på Lånekassen sine sider.

Jeg har ikke karakter 4 i engelsk fra VGS. Hva gjør jeg?

Flere av våre samarbeidspartnere hvor undervisningen foregår på engelsk krever gjerne at du dokumenterer minimum 4 i engelsk fra videregående skole. Spesielt er institusjoner i Storbritannia, Australia, USA og New Zealand strenge på dette kravet. Har du ikke det, vil mange læresteder kreve en språktest.


ANSA har laget en fin side om språktester (hvordan og hvor man kan ta de) før utveksling.

Dersom du ikke har oppfyller språkkravet for stedet du ønsker å reise, ta kontakt med oss i Seksjon for internasjonalisering. Ofte finner vi en alternativ løsning slik som en språktest. Denne kan tas etter du har søkt. 

Jeg har søkt utveksling, hva skjer videre?

Vi er så glad du har søkt utveksling! Du kommer til å få ditt livs beste semester.

Etter at søknadsfristen har gått ut 1. februar (for utveksling høstsemesteret) og 15. september (for utveksling i vårsemesteret) vil vi kontakte alle studenter som har søkt på e-post.

Ønsker du å kikke på stegene i utviklingsprosessen mot partnerinstitusjonen? Logg deg inn i vårt Canvasrom for utveksling. Her finner du en komplett guide og hjelp til hvordan du kommer deg på utveksling!

Kan jeg reise på utveksling?

Alle studenter som oppfyller følgende punkter kan reise på utveksling:

 1. Er du tatt opp til et gradsprogram på USN skal du ha muligheten til å reise på utveksling. Alle bachelor- og masterprogrammer er forpliktet til å ha et tilbud.
 2. Du skal ha bestått minimum 60 studiepoeng.
 3. Du må søke deg på utveksling i det semesteret som er tilrettelagt for utveksling på ditt gradsprogram og du må få fag forhåndsgodkjent inn i graden din.

Dersom du har snakket med din programkoordinator og du ikke kan reise ut som en del av graden din, kan du enten reise på Sommerskole eller ta Praksis i Europa etter endt grad.

Hvordan finner jeg emner på utveksling?

Nå kan du finne "tidligere emner som har blitt godkjent" for ditt studieprogram til den partneren du vil reise til. 

Dersom du vil lese mer om disse emnene, eller finne andre emner, må du sjekke kurskatalogen til partneruniversitetet. Les deg opp på emnene! 

Tips til å finne emner: 

 • Erasmus-partnere i Europa og partnere i ikke-engelskspråklige land har ofte et avgrenset utvalg emner som undervises på engelsk. Disse kan være satt sammen til ferdige "fagpakker" tilsvarende 30 studiepoeng per semester. Hvis ikke, må du plukke en sammensetning av ulike emner. Sjekk med din studieveileder og programkoordinator hvorvidt disse kan forhåndsgodkjennes inn i graden din. 
 • Våre partnerinstitusjoner i engelskspråklige land har gjerne Bachelor- og Masterprogrammer hvor du i prinsippet kan søke fag i hele kurskatalogen:
 • Er du Bachelorstudent? Se etter 2. og 3.årsfag (3. og 4.årsfag i USA). Disse har gjerne en tre- eller firesifret kode som starter på 2, 3 eller 4, avhengig av hvilket undervisningsår de undervises i. 
 • Er du Masterstudent? Se gjerne etter fag med en kode som starter på 4 eller 5 (i USA: 5 eller 6).

NB: Emner på nivå 1 i USA tilsvarer videregående emner og vil ikke bli godkjent! 

Fagene skal fylles inn i ditt Learning agreement og forhåndsgodkjennes av programkoordinator etter at du er nominert og før du søker deg videre til partneruniversitetet ditt. Mer informasjon om dette finner du i CANVASrommet vårt. Logg deg inn og ta en kikk!

Hva skjer om jeg stryker på eksamen på utveksling?

Du har flere valgmuligheter om du stryker i et fag på utveksling. Valgmuligheten din kommer an på om du stryker i et obligatorisk fag eller et valgfag. 

Det alltid er lurt å ta kontakt med studieveileder hvis man har strøket i et fag, husk at du har selv ansvar for å levere "Transcript of Records" (karakterutskrift) til studieveileder etter utvekslingssemesteret ditt for registrering.  

Om du stryker i et obligatorisk fag

Stryker du i et obligatorisk fag på utveksling så kan du:

1. Konte faget på den skolen du har tatt faget - hvor lett dette lar seg gjøre med tanke på tidspunkt på konteeksamen og om du kan ta det over nett eller fysisk varierer veldig fra universitet til universitet. Men det er en mulighet. 

2. Ta det obligatoriske faget opp igjen på USN. 

 

Om du stryker i et valgfag

1. Konte faget på den skolen du har tatt faget - hvor lett dette lar seg gjøre med tanke på tidspunkt på konteeksamen og om du kan ta det over nett eller fysisk varierer veldig fra universitet til universitet. Men det er en mulighet. 

2. Ta opp valgfaget på USN - om USN har et lignende eller samme fag, så kan du jo ta opp samme valgfaget på USN eller eventuelt bare velge et nytt valgfag som erstatter det du tok på utveksling. 

 

NB! Det er viktig å bemerke seg at dette er løsninger du har i forhold til å få godkjent bachelor/master grad. Men om du stryker i et fag i utlandet og velger å ta det opp/ta nytt fag på USN kan ha økonomiske konsekvenser i forhold til Lånekassa og om du får gjort om lån til stipend. I verste fall så gjør du ikke det, og får mer lån enn stipend, men fortsatt fullverdig bachelor/master grad. 

 

Koronaviruset og utveksling til utlandet høst 2022

I forbindelse med den pågående Covid 19-pandemien, er det en rekke forholdsregler som både du som student og USN som institusjon må ta. For studenter som planlegger et utvekslingsopphold H2022 gjelder følgende:

 • Situasjonen ved mange partnerinstitusjoner både i og utenfor Europa, både med hensyn til smittesituasjon og undervisning er uforutsigbar. 
   
 • USN har per 1. januar 2022 ingen 100% garanti for at all undervisning vil gå som normalt ved alle utvekslingspartnere gjennom H2022. Alle som planlegger et utvekslingsopphold har et ansvar for å holde seg orientert om situasjonen i det landet de planlegger å reise til, og om situasjonen ved vertsinstitusjonen. Så snart du har søkt og er blitt tatt opp som student ved vertsuniversitetet ditt, hold deg oppdatert via den informasjonen som de sender ut. De har plikt til å informere sine utvekslingsstudenter.
   
 • Alle som planlegger et utvekslingsopphold er selv ansvarlig for bolig, reise og evt. visum til vertslandet.
   
 • Alle som planlegger et utvekslingsopphold i utlandet er selv ansvarlig for å sørge for tilstrekkelig forsikring i den perioden de studerer ute. Forsikringen må minimum vare helt fra avreise til og med returdato til Norge.
   
 • Eventuelle økonomisk merbelastning som følge av Covid19-pandemien, knyttet til avbrutt eller avlyst opphold ved vertsinstitusjonen er studentens eget ansvar.
   
 • Mange av våre partnere krever at du er vaksinert før ankomst, sjekk hvilke regler som gjelder for ditt studiested. 

 

Vi ønsker å presisere at mange deler av verden er hardt rammet av koronautbruddet, og situasjonen er fremdeles i endring. USN vurderer situasjonen fortløpende og vi forholder oss til informasjon fra våre partneruniversiteter og norske myndigheter. I tillegg gjør vi egne vurderinger om hva som vil være mulig å gjennomføre av utveksling. Både med hensyn til reise, men ikke minst med hensyn til gjennomføring av studier og faglig tilbud neste semester. Hold deg oppdatert på reiseråd her: https://helsenorge.no/koronavirus/reise

Spørsmål om utveksling

Alle som tar en grad ved USN skal ha mulighet til å reise på utveksling i løpet av studietiden. Gå inn på www.usn.no/utveksling og finn ditt studieprogram, for å lese mer om de ulike mulighetene du har. 

Her finner du informasjon om utvekslingsmuligheter for hvert studieprogram, informasjon om hver enkelt utvekslingsavtale, oversikt over frister og praktiske ting som må i orden når man skal på utveksling.