Tilrettelegging

Jente i rullestol. foto.

Du kan studere selv om du har en funksjonsnedsettelse eller av andre grunner trenger tilrettelegging i studiesituasjonen. Universitetet i Sørøst-Norge skal legge forholdene til rette slik at du kan konsentrere deg om studiene.


Vi kan hjelpe deg med:

  • individuell rådgivning
  • individuell behovsavklaring
  • tilrettelegging av eksamen etter behov
  • tilrettelegging av studiesituasjonen etter behov
  • informasjon og veiledning om øvrige tjenester (bolig, hjelpemidler)
  • grupperom tilrettelagt for studenter med funksjonsnedsettelser ved campus Porsgrunn

Tilrettelegging ved eksamen

Kontakt eksamenskontoret på din campus.  Husk søknadsfristen som er 15. september og 15. februar.

Du finner søknadsskjema for tilrettelegging ved eksamen på min.usn.no (krever innlogging)

Tilrettelegging av studiesituasjonen

Har du spørsmål om eller behov for individuell tilrettelegging i studiehverdagen, kan du kontakte Thorvald T Abrahamsen.