Tilrettelegging

Jente i rullestol. foto.

Du kan studere selv om du har en funksjonsnedsettelse eller av andre grunner trenger tilrettelegging i studiesituasjonen. Universitetet i Sørøst-Norge skal legge forholdene til rette slik at du kan konsentrere deg om studiene.


Når kan vi hjelpe deg?

Dersom du har synstap, hørselstap, mobilitetsproblemer, dysleksi, psykososiale vansker eller andre utfordringer i studiehverdagen, kan du ha rett på tilrettelegging.

Mange studenters utfordringer løses ved hjelp av relativ enkel koordinering og justeringer i god dialog med fakultet, faglærere, studieveiledere og andre involverte.

Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal inkludere alle, men av og til kan det være behov for individuell tilrettelegging på grunn av f.eks:

  • syns- eller hørselshemming
  • bevegelses- og forflytningsvansker
  • Konsentrasjonsvansker, dysleksi, lese og skrivevansker etc.
  • Kroniske sykdommer
  • Angst, depresjoner eller andre psykiske sykdommer

Søknad om tilrettelegging av din studiesituasjon

Studenter med behov for tilrettelegging bes om sende inn elektronisk søknadsskjema for dette. Sammen med søknaden må du lastes opp dokumentasjon/utredning fra behandler/spesialist som bekrefter behovet for tilrettelegging.

Skjemaet er tilgjengelig på intranettet etter at du er registrert som student.

Trenger du hjelp med tilrettelegging når du kommer til studestart?

Har du behov for tilrettelegging allerede ved oppmøte til studiestart ber vi deg ta kontakt med studieveileder for ditt studium. Du finner en oversikt studieveiledere på alle våre studietilbudssider.

Studieveileder vil i samarbeid med deg og eventuelt andre involverte på og utenfor USN forsøke å finne gode løsninger.

Finner du ikke din studieveileder, eller har du generelle spørsmål om tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@usn.no.

Tilrettelegging ved eksamen

Kontakt eksamenskontoret på din campus. Husk søknadsfristen som er 15. september og 15. februar.

Du finner søknadsskjema for tilrettelegging ved eksamen på min.usn.no (krever innlogging).

Spørsmål og svar