Fem steg for å søke utveksling til utlandet

Steg 1: Bestem deg for hvor du vil

Du bør starte planleggingen senest semesteret før du ønsker å reise.

Se oversikt over utreisemulighetene  for ditt studieprogram

Steg 2: Send inn din søknad 

Send inn din søknad i vårt online søknadsskjema (dette er kun tilgjengelig i søknadsperioden). Dette er en intern USN-søknad.

Frem til skjemaet åpner kan du forberede deg ved å lese deg opp på avtalen du vil til, gjøre klar vitnemål fra vgs, se på fag hos partneren du ønsker å reise til.

Steg 3: Nominasjon/avslag

Kort tid etter søknadsfristens utløp vil vurdere søknaden din og hvilke ønsker du har. Du vil motta svar innen 4 uker og da motta følgende:

Enten en bekreftelse på at du nomineres til å søke utenlandsstudier ved partnerinstitusjonen, og som samtidig gir deg utfyllende informasjon om hvordan du skal gå videre for å fullføre søknaden din.

Eller dersom du ikke oppfyller kriteriene; Avslag på søknad om utenlandsopphold. I noen tilfeller vil det være aktuelt å se på andre alternativer, dersom du ikke oppfyller kravene til førstevalgene dine men allikevel kan ha andre muligheter.

Steg 4: Faggodkjenning

Forhåndsgodkjenningen er en avtale mellom deg og ansvarlige for studieprogrammet ditt om at fagene eller praksisen du tar i utlandet blir godkjent som en del av graden din og innebærer at fagene du tar i utlandet erstatter fagene du ellers skulle tatt i Norge.

Steg 5: Søknad til partnerinstitusjonen

Når du har mottatt nominasjonsmail, kan du sette i gang med å forberede søknaden til partnerinstitusjonen. Det er ditt ansvar å lese informasjonen du får i nominasjonsmailen fra oss, og følge punktene som står listet i denne.

Søknadsfrister:

  • 1. februar for utveksling i høstsemesteret (sykepleierstudenter har kun en frist 1.februar)
  • 15. september for utveksling i vårsemesteret

MERK! Alle praktiske ting, som søknad til Lånekassen, visum, bolig, reise og forsikring, venter du med til du har fått opptak ved partnerinstitusjonen. I noen tilfeller må du søke bolig samtidig med søknad om opptak. Du vil få mer informasjon der dette er aktuelt.