Søk utveksling fra USN

Hvordan søke?

Logg inn i SøknadsWeb 15. august for å søke om utveksling. Her skal du også senere i prosessen svare ja eller nei på tilbud om studie- eller praksisplass i utlandet.

I SøknadsWeb skal du sette opp inntil tre institusjoner i prioritert rekkefølge. Merk at noen av våre partnere har begrenset antall plasser. Her vil studentene med best karakterer få fortrinn. 

SøknadsWeb åpner 15 august.

 

For å sjekke karakterkrav, plassbegrensing eller språkkrav, se på hver enkelt avtaleside. Se oversikt over utreisemulighetene for ditt studieprogram

 

Merk: Vi deler søknadsmodul med Seksjon for opptak og derfor vil ikke alle tekstene i Søknadsweb være like relevant for deg. Som utvekslingstudent skal du ikke laste opp noen dokumenter i steg 4!

Klikk her for informasjon om behandling av personopplysninger i studentutveksling.

 

Før SøknadsWeb åpner

Frem til SøknadsWeb åpner kan du forberede deg ved å lese deg opp på avtalen du vil til, besøke nettsiden til institusjonen, se om det er språkkrav, sjekke engelskkarakter fra VGS, samt se på fag hos partneren du ønsker å reise til.

Hva skjer etter at du har sendt inn søknad om utveksling?

Søknadsfrister

  • 1. februar for utveksling kommende høstsemester
  • 15. september for utveksling kommende vårsemester*

* Studenter fra helse- og sosialfag har kun en frist: 1. februar.

MERK! Alle praktiske ting som søknad til Lånekassen, visum, bolig, reise og forsikring, venter du med til du har fått opptak ved partnerinstitusjonen. I noen tilfeller må du søke bolig samtidig med søknad om opptak. Du vil få mer informasjon der dette er aktuelt.

Klikk her for informasjon om behandling av personopplysninger i studentutveksling.