Søk utveksling fra USN

 

Hvordan søke?

Studenter som ønsker å dra på utveksling til en av USN sine avtalepartnere i utlandet våren 2021 må søke utveksling via Søknadsweb. Vi åpner Søknadsweb etter sommerferien 2020 (eksakt dato kommer).

I Søknadsweb skal du sette opp inntil tre institusjoner i prioritert rekkefølge. Merk at noen av våre partnere har begrenset antall plasser. Her vil studentene med best karakterer få fortrinn.

For å sjekke karakterkrav, plassbegrensing eller språkkrav, se på hver enkelt avtaleside. Se oversikt over utreisemulighetene for ditt studieprogram

Merk: Vi deler søknadsmodul med seksjon for opptak og derfor vil ikke alle tekstene i Søknadsweb være like relevant for deg. Som utvekslingstudent skal du ikke laste opp noen dokumenter i steg 4!


Før Søknadsweb åpner

Frem til Søknadsweb åpner kan du forberede deg ved å lese deg opp på avtalen du vil til, besøke nettsiden til institusjonen, se om det er språkkrav, sjekke engelskkarakter fra VGS, samt se på fag hos partneren du ønsker å reise til.
 

Hva skjer etter at du har sendt inn søknad om utveksling?

Klikk her for å søke utveksling

Søknadsfrister:

  • 1. februar for utveksling kommende høstsemester
  • 15. september for utveksling kommende vårsemester*

* Studenter fra helse- og sosialfag har kun en frist: 1. februar.

MERK! Alle praktiske ting som søknad til Lånekassen, visum, bolig, reise og forsikring, venter du med til du har fått opptak ved partnerinstitusjonen. I noen tilfeller må du søke bolig samtidig med søknad om opptak. Du vil få mer informasjon der dette er aktuelt.