Søk utveksling fra USN

 

Hvordan søke?

Søk her innen 1. februar 2021

Logg inn i SøknadsWeb for å søke om utveksling. Her skal du også senere i prosessen svare ja eller nei på tilbud om studie- eller praksisplass i utlandet.

I SøknadsWeb skal du sette opp inntil tre institusjoner i prioritert rekkefølge. Merk at noen av våre partnere har begrenset antall plasser. Her vil studentene med best karakterer få fortrinn. Vi åpner SøknadsWeb etter studiestart 2021 (i starten av januar).

For å sjekke karakterkrav, plassbegrensing eller språkkrav, se på hver enkelt avtaleside. Se oversikt over utreisemulighetene for ditt studieprogram

Merk: Vi deler søknadsmodul med seksjon for opptak og derfor vil ikke alle tekstene i Søknadsweb være like relevant for deg. Som utvekslingstudent skal du ikke laste opp noen dokumenter i steg 4!

Klikk her for informasjon om behandling av personopplysninger i studentutveksling.

Før SøknadsWeb åpner

Frem til SøknadsWeb åpner kan du forberede deg ved å lese deg opp på avtalen du vil til, besøke nettsiden til institusjonen, se om det er språkkrav, sjekke engelskkarakter fra VGS, samt se på fag hos partneren du ønsker å reise til.

Hva skjer etter at du har sendt inn søknad om utveksling?

Søknadsfrister

  • 1. februar for utveksling kommende høstsemester
  • 1. oktober for utveksling kommende vårsemester*

* Studenter fra helse- og sosialfag har kun en frist: 1. februar.

MERK! Alle praktiske ting som søknad til Lånekassen, visum, bolig, reise og forsikring, venter du med til du har fått opptak ved partnerinstitusjonen. I noen tilfeller må du søke bolig samtidig med søknad om opptak. Du vil få mer informasjon der dette er aktuelt.

Klikk her for informasjon om behandling av personopplysninger i studentutveksling.