Søk utvekslingsgodkjenning fra USN

Se oversikt over utreisemulighetene for ditt studieprogram

Send inn din søknad 

Studenter som ønsker å dra på utveksling til en av USN sine avtalepartnere i utlandet høsten 2020 må søke utvekslingsgodkjenning via Søknadsweb. Vi åpner for søknader 15. desember, med frist 1. februar.

Merk: Vi deler søknadsmodul med seksjon for opptak og derfor vil ikke alle tekstene i søknadsweb være like relevante for dere. Som utvekslingstudent skal du ikke laste opp noen dokumenter i steg 4!

Frem til søknadsweb åpner kan du forberede deg ved å lese deg opp på avtalen du vil til, om det er språkkrav sjekk engelskkarakter fra VGS og se på fag hos partneren du ønsker å reise til.

Hva skjer etter at du har sendt inn søknad?

1. Nominasjon/avslag

Kort tid etter søknadsfristens utløp vil vi vurdere din søknad om utvekslingsgodkjenning og hvilke ønsker du har. Innen ca. 6 uker vil du ha mottatt:

Enten en bekreftelse på at du nomineres til å søke utenlandsstudier ved partnerinstitusjonen, og samtidig få utfyllende informasjon om hvordan du skal gå videre for å fullføre søknaden din.

Eller, dersom du ikke oppfyller kriteriene; avslag på søknad om utenlandsopphold. I noen tilfeller kan det være aktuelt å se på andre alternativer, dersom du ikke oppfyller kravene til førstevalgene dine men allikevel kan ha andre muligheter.

2. Godkjenning av fag/ Learning agreement

Forhåndsgodkjenningen av fag (utfylling av en learning agreement) er en avtale mellom deg og ansvarlige for studieprogrammet ditt om at fagene eller praksisen du tar i utlandet blir godkjent som en del av graden din. Dette innebærer at fagene du tar i utlandet erstatter fagene du ellers skulle tatt i Norge.

3. Søknad til partnerinstitusjonen

Når du har mottatt nominasjonsmail, kan du sette i gang med å forberede søknaden til partnerinstitusjonen. Det er ditt ansvar å lese informasjonen du får i nominasjonsmailen fra oss, og følge punktene som står listet i denne.

Husk å se alle filmene i Canvasrommet "Utveksling til utlandet" når du har fått nominasjonsbrevet fra oss.

Søknadsfrister:

  • 1. februar for utveksling kommende høstsemester
  • 15. september for utveksling kommende vårsemester*

Klikk her for å søke utveksling

MERK! Alle praktiske ting som søknad til Lånekassen, visum, bolig, reise og forsikring, venter du med til du har fått opptak ved partnerinstitusjonen. I noen tilfeller må du søke bolig samtidig med søknad om opptak. Du vil få mer informasjon der dette er aktuelt.

* Studenter fra helse- og sosialfag har kun en frist: 1. februar.