Søk utvekslingsgodkjenning fra USN

1. Bestem deg for hvor du vil

Du bør starte planleggingen semesteret før du ønsker å reise. Husk å sjekke språkkrav og krav til karaktersnitt per institusjon.

Se oversikt over utreisemulighetene for ditt studieprogram

2. Send inn din søknad 

Studenter som ønsker å dra på utveksling til en av USN sine avtalepartnere i utlandet våren 2020 må søke utvekslingsgodkjenning via Søknadsweb. Vi åpnet for søking 23. august, med frist 15. september. Om alt går som det skal, vil dette bli en fast ordning fremover.

Merk: Vi deler søknadsmodul med seksjon for opptak og derfor vil ikke alle tekstene i søknadsweb være like relevante for dere. Som utvekslingstudent skal du ikke laste opp noen dokumenter i steg 4!

Frem til søknadsweb åpner kan du forberede deg ved å lese deg opp på avtalen du vil til, om det er språkkrav sjekk engelskkarakter fra VGS og se på fag hos partneren du ønsker å reise til.

3. Nominasjon/avslag

Kort tid etter søknadsfristens utløp vil vi vurdere din søknad om utvekslingsgodkjenning og hvilke ønsker du har. Innen ca. 6 uker vil du ha mottatt:

Enten en bekreftelse på at du nomineres til å søke utenlandsstudier ved partnerinstitusjonen, og samtidig få utfyllende informasjon om hvordan du skal gå videre for å fullføre søknaden din.

Eller, dersom du ikke oppfyller kriteriene; avslag på søknad om utenlandsopphold. I noen tilfeller kan det være aktuelt å se på andre alternativer, dersom du ikke oppfyller kravene til førstevalgene dine men allikevel kan ha andre muligheter.

4. Godkjenning av fag/ Learning agreement

Forhåndsgodkjenningen av fag (utfylling av en learning agremment) er en avtale mellom deg og ansvarlige for studieprogrammet ditt om at fagene eller praksisen du tar i utlandet blir godkjent som en del av graden din. Dette innebærer at fagene du tar i utlandet erstatter fagene du ellers skulle tatt i Norge.

5. Søknad til partnerinstitusjonen

Når du har mottatt nominasjonsmail, kan du sette i gang med å forberede søknaden til partnerinstitusjonen. Det er ditt ansvar å lese informasjonen du får i nominasjonsmailen fra oss, og følge punktene som står listet i denne.

 

Mer praktisk informasjon om utveksling finner du her.

Klikk her for å lese reisebrev fra studentene som har vært på utveksling.

Søknadsfrister:

  • 1. februar for utveksling i høstsemesteret
  • 15. september for utveksling i vårsemesteret*

MERK! Alle praktiske ting som søknad til Lånekassen, visum, bolig, reise og forsikring, venter du med til du har fått opptak ved partnerinstitusjonen. I noen tilfeller må du søke bolig samtidig med søknad om opptak. Du vil få mer informasjon der dette er aktuelt.

* Studenter fra helse- og sosialfag har kun en frist: 1. februar.