Utveksling for Computer Science

Når kan jeg dra
Heltidsstudenter: 2. semester
Deltidsstudenter: 2. semester og 4. semester

Søknadsfrist
Hovedfrist: 15. sept

Hva er viktig for deg?

Praktisk informasjon om utveksling

Med en master i computer science er det viktig at du starter tidlig med å planlegge når og hvor du ønsker å reise. Det er også viktig at du tenker igjennom hvilket faglig utbytte du ønsker i løpet av studieoppholdet i utlandet, da dette kan være med på å bestemme hvor du bør reise.

  • 2. semester vil det være mulig å ta emner ved en av våre parter universiteter.
  • 4. semester vil det være mulig å ha et forskningsopphold i samarbeid med bedrift/partner universitet. 

Deltidsstudenter (industrimasterstudenter) vil kunne reise på utveksling i både 2. og 4. semester.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Computer Science i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studenthistorier

"Jeg anbefaler på det sterkeste å ta utveksling i Japan. Det var en uforglemmelig opplevelse, og jeg ville ikke byttet det ut med noe".

Spørsmål og svar

Lurer du på noe?

Campus Kongsberg
Fakultetskontakt