ADHD og utfordringer med språk, lese, skrive og matematikk

Jente jobber med mattelekse.
Kopirett: www.peopleimages.com

For lærere og spesialpedagoger i alle våre partnerkommuner.


16 Apr

Praktisk informasjon

Har du spørsmål?

Program


12.00-12.45

Hva er ADHD?

Charlotte Lunde  


12.55-13.25

ADHD og språkvansker

Silje M. H. Ingebretsen


13.25-13.55

ADHD og lese- og skrivevansker

Randi Karine Bakken


14.05-14.35

ADHD og matematikkvansker

Katrine Bordevich


14.35-15.00

ADHD og tilrettelegging i skolen

Håvard Tjora


15.00

Avslutning 

 

Kort om foreleserne

Charlotte Lunde: Lege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Utga nylig boken "Lek og læring i et nevroperspektiv - hvordan gode intensjoner kan ødelegge barns lærelyst" sammen med professor i nevroanatomi, Per Brodal.  Charlotte Lunde
Silje M. H. Ingebretsen: Førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved USN med hovedfokus på språk- og kommunikasjonsvansker i et livslangt perspektiv. Silje Merethe Hansen Ingebretsen
R. Karine Bakken: Førsteamanuensis i kvalifisering i spesialpedagogikk ved USN med hovedfokus faglig og i forskning på språk, lese- og skrivevansker og sameksisterende vansker.  Karine Bakken
Kathrine Bordevich: Stipendiat ved USN med hovedfokus på barn og unges psykiske helse i skolesamfunnet og utfordringer med matematikk og sansetap.  Kathrine Bordevich
Håvard Tjora: Universitetslektor II ved USN med master i lese- og skriveveiledning. Forfatter av flere matematikkbøker og lærer på Røst. Håvard Tjora

 

Konferansen arrangeres i regi av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis