Vi skreddersyr kurs og utdanninger

student som tar videreutdanning
Sjekk dine muligheter ved USN

Ønsker du skreddersydde kurs eller videreutdanninger for dine ansatte? Vi skreddersyr etter dine behov. Ta kontakt med oss.


Gå direkte til:

Maritime studier

Vi tilbyr kortere kurs og utdanninger i samarbeid med oppdragsgivere fra maritime næringer.

Kontaktperson:

Ingeniørutdanninger og teknologiske fag

Kontaktpersoner:

Helsefag

Vi samarbeider med kommuner og helseforetak om nye utdanninger, fagdager, konferanser, workshops og kan skreddersy opplegg.

Vårt senter «Vitensenteret helse og teknologi» utvikler nye utdanningstilbud basert på helse-, sosial- og velferdssektorens behov for framtiden. Vitensenteret har god erfaring med skreddersøm, og kan tilby opplegg på følgende områder: 

  • Implementering av teknologi
  • Utvikling av tjenestedesign
  • Etisk kompetanseheving
  • Tillitsbasert ledelse

Kontaktpersoner:

Økonomi og ledelse ved USN Handelshøyskolen

Vi skreddersyr kurs og studier innen økonomi og ledelsesfag, samt innen jus, IT, digitalisering og bærekraft.

Kontaktperson: EVU-leder USN Handelshøyskolen Inger Lise Nes

Barnehage, skole, kunst og kultur

For informasjon om skreddersydde kurs og studier.
Ta kontakt med Hilde Johnsen.
 

Øvrige videreutdanninger