Muligheter for utveksling til utlandet for jordmorstudenter

Alle studenter som tar et gradsprogram ved USN skal ha mulighet til minimum tre måneders utveksling som en del av studieprogrammet.

For masterstudenter på denne masteren kan studenter velge å ta sitt feltarbeid eller skrive sin masteroppgave i utlandet. Dersom dette er aktuelt, må studenter søke innen ordinær utvekslingsfrist, 1.februar semester før utreise. Dette gjøres via studentweb. 

 

I tillegg kan jordmorstudenter kan reise ut på kortere opphold på omkring én måned. Ta kontakt med Solveig.sandvik@usn.no

Dette gjelder:

  • Kamuzu College of Nursing, Malawi. 3. semester (høst 2019), oktober-november. Dette er kliniske studier/praksisopphold i Blantyre.
  • Nordplus-nettverket Nordic Midwife. Gjennom Nordplus kan studenter reise til partnerne i nettverket: UC Syd i Danmark og Dalarna i Sverige. Nettverket er nettopp i gang, og detaljer rundt mobilitetsperioder kan fås ved å kontakte Solveig.sandvik@usn.no. 

Praktisk info om utveksling