Muligheter for utveksling til utlandet for Bachelor i optometri

Optometriprogrammet har gode utvekslingsmuligheter i løpet av det treårige bachelorstudiet. Utreisemulighetene for dette studiet ser du av listen under. Det er et minimumskrav om å ha har bestått minimum 60 studiepoeng i høyere utdanning før man kan ta delstudier i utlandet.


Start tidlig med å planlegge når og hvor du ønsker å reise. Tenk gjennom hvilket faglig utbytte du ønsker i løpet av studieoppholdet i utlandet, dette er ofte relevant i forhold til hvor du bør reise. Ønsker du veiledning om utveksling, ta kontakt med Seksjon for Internasjonalisering eller med fagansvarlig for studiet ditt.

Som optometristudent har du tre valg for utenlandsopphold i studiet:

1. Semesteropphold ved en partner i utlandet: Å reise på utveksling eller Study Abroad betyr å reise til et partneruniversitet i utlandet. Dette vil være i 5.semester, med søknadsfrist 1.februar. Her vil dere ha praksis og ta fag i utlandet, sammen med de andre studentene som går der. QUT og GCU er valgmulighetene her.

2. OVEI 3015: Ønsker du å velge faget OVEI 3015: Klinisk optometrisk praksis, entreprenørskap og internasjonal optometri, i høsten i ditt 5.semester, inngår det utveksling i 3 måneder i utlandet i 6.semester. Studentene søker internt på instituttet i april, blir utvalgt og starter opp faget på høsten. Formell søknad til Seksjon for internasjonalisering har frist 15.september. Her kan studentene velge blant partnerne i Moldova og i Afrika.

3. Korttidsopphold i utlandet gjennom det nordiske nettverket Nordplus (NEON-nettverket). Dette er 1-2 uker, og perioder vil bli satt hvert år. Nettverket søker midler til utveksling hvert år, så dette kan varierere. Ta kontakt med studieveileder for informasjon om dette.

Praktisk info om utveksling