ØA-konferansen 2024 – Framtidens handelshøyskoler

Foreleser som diskuterer med studenter i klasserom. Foto.

Utviklingskonferanse for økonomisk-administrativ utdanning i Norge.


07 May

Praktisk informasjon

 • Dato: 7 mai 2024 - 8 mai 2024
 • Tid: Hele dagen
 • Sted: Drammen, Quality Hotel River Station i Drammen (rett ved siden av Drammen togstasjon)
 • Last ned kalenderfil

 • Påmeldingsfrist: 1. mars 2024
 • Arrangører: UHR-Økonomi og Administrasjon (UHR-ØA) i samarbeid med USN Handelshøyskolen

  Konferanseavgift:

  • 2 dagers konferanse inkl. lunsj og kaffepauser samt middag 7.mai kr. 3500,- inkl. mva
  • 2 dagers konferanse inkl. lunsj og kaffepauser, uten middag kr. 2800,- inkl. mva
  • Student 2 dagers konferanse inkl. lunsj og kaffepauser samt middag 7.mai kr. 2200,- inkl. mva
  • Student 2 dagers konferanse inkl. lunsj og kaffepauser, uten middag kr. 1500,- inkl. mva

   

  Logo Universitets- og høyskolerådet

   

  USN Handelshøyskolen logo

Har du spørsmål?

Om konferansen

Konferansen har til formål å fremme utvikling av utdanningskvalitet gjennom dialog og deling av vitenskapelige tilnærminger til undervisning og læring innen økonomisk-administrativ utdanning og andre relevant fagfelt. Det er også et mål med konferansen å legge til rette for kontaktskaping, samarbeid og nettverksbygging på tvers av institusjoner

ØA-konferansen er kommet i stand etter initiativ fra Universitets- og høyskolerådets fagstrategiske enhet for økonomiske og administrative fag (UHR-ØA) og ble arrangert for første gang i 2022. Intensjonen er at ØA-konferansen skal finne sted hvert annet år, med ulike utdanningsinstitusjoner som vertskap.

Påmelding

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 1. mars 2024

Program

Oppstart tirsdag 7. mai kl. 11:30 med lunsj. Middag tirsdag 7. mai på Quality Hotel River Station. Konferansen avsluttes etter lunsj onsdag 8.mai.

Et mer detaljert program vil bli publisert så snart dette er klart. 

 

Målgruppe
 • ​​Vitenskapelig ansatte innen økonomisk-administrativ utdanning og andre relevant fagfelt.
 • Ansatte innenfor pedagogikk og fagdidaktikk innen økonomisk-administrativ utdanning og andre relevante fagfelt. 
 • Personer som er aktive innen utdanningsledelse, for eksempel dekaner, instituttledere, programansvarlige, undervisningsledere, administratorer og studieveiledere. 
 • Utdanningenes interessenter, for eksempel studenter, ansatte i videregående opplæring og relevant samfunns- og arbeidsliv.​​
Konferansebidrag og publisering

Det inviteres til innsending av konferansebidrag for å dele forskningsbaserte resultater og praktiske erfaringer med utvikling av utdanningskvalitet innenfor fagområdene for de fire fagorganene i UHR-ØA (bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag, regnskaps- og revisjonsfag, etikk, samfunnsansvar og bærekraft) samt andre relevante fagområder. ​Som eksempler kan nevnes studentaktive lærings- og undervisningsformer, vurderingsformer for bedre læring, faglig veiledning og tilbakemelding, digital versus fysisk undervisning, fagligsosialt studentmiljø, forskningsbasert undervisning og arbeidslivsrelevans. Det overordnete målet er å stimulere til dialog og læring knyttet til ulike måter å sikre god kvalitet i ØA-utdanningen.

Vi inviterer særlig til bidrag som er knyttet til konferansens hovedtema: Framtidens handelshøyskoler. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset av, tema som:

 • Geopolitiske spenninger og rivalisering: Nye handelsmønstre og samarbeid under press. Hva betyr dette for framtidens næringsliv og dermed for økonomiutdanningen?
 • Polarisering, sosial ulikhet og tillit: Bør handelshøyskolene bry seg?
 • Drivkrefter for vekst og velstand framover.
 • Klimautfordringen, klimahensyn i handel og investeringer, klimarisiko.
 • Framtidens arbeidsmarked.
 • Digital kompetanse, digital teknologi og digital sårbarhet.
 • Bruk av kunstig intelligens i økonomiutdanningen.
 • Praksis i økonomiutdanningen og samarbeid med arbeidslivet.
 • Internasjonalisering og akkreditering.

I tillegg til å beskrive det som er gjort (eller planlegges gjort) bør konferansebidraget inneholde en diskusjon av hvorfor og hvordan det som er gjort kan bidra til økt kvalitet i økonomiutdanningen.

Konferansebidraget må i tillegg ha et sammendrag og minst tre stikkord som beskriver innholdet. Utover dette er det ingen formatkrav med mindre en tar sikte på publisering i konferansens publiseringskanal (se nedenfor).

Språk for bidraget kan være norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk.  

Muligheter for publisering i Magma, Tidsskrift for økonomi og ledelse

Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift og Econas medlemstidsskift. I samarbeid med konferansekomiteen og to gjesteredaktører vil Magma utgi et temanummer i oktober 2024 med utgangspunkt i ØA-konferansen og overskriften: Framtidens handelshøyskoler.

Forfatterveiledning og temaplan for Magma finner dere her finner dere her. Alle artikler blir først vurdert av konferansekomiteen og redaksjonen i Magma. De som vurderes som relevante blir kort tid etter konferansen oppfordret til å sende inn et mer gjennomarbeidet bidrag til Magma for videre fagfellevurdering.

Konferansebidrag sendes til: OA-konferansen-2024@usn.no (vennligst presiser ved insendelse om det er bidrag til konferansen og/eller Magma-bidrag).
Bidrag må sendes inn senest 15. mars, 2024. Tilbakemelding til forfattere gis senest 10. april, 2024.

​​Programkomité
 • Førsteamanuensis June Doornich, Handelshøgskolen ved Nord universitet
 • Førstelektor Anne Marit Vigdal, NTNU Handelshøyskolen
 • Prodekan for utdanning ved Høgskolen i Østfold, Mette Mo Jakobsen
 • Programleder/førsteamanuensis ved NHH og nestleder i UHR-ØA, Trond Vegard Johannessen
 • Førsteamanuensis Jon Reiersen, USN Handelshøyskolen
Praktisk informasjon

Overnatting: Deltakere må selv reservere overnatting. Det er reservert et antall rom for overnatting på Quality Hotel River Station. Ønsker du å benytte deg av dette tilbudet, må du sende en e-post til Q.riverstation@strawberry.no eller ringe 31911900. Oppgi referansenummer 9208. Pris for overnatting inkludert frokost er kr. 1345. Frist for å reservere rom til denne prisen er 1. mars. Etter denne dato fristilles de reserverte rommene.

Konferanseavgift: Konferanseavgiften inkluderer konferansepakker med lunsj begge dager, konferansemiddag samt konferansemateriell. Konferanseavgiften faktureres de enkelte institusjonene og fakturainformasjon må oppgis i påmeldingsskjemaet.​​