DigTekLab – «Fremtidens klasserom» åpnet på Notodden

Notodden-ordfører Gry Bløchlinger (Ap) ser på en teknologisk sandkasse
Læring: Notodden-ordfører Gry Bløchlinger (Ap) var en av mange som fikk prøve ut DigTekLabs teknologiske sandkasse. Foto: Stian Kristoffer Sande

HSNs nyeste tilskudd i lærerutdanningen heter DigTekLab. Rommets hensikt er å gi studenter, elever og lærere mulighet til å heve sin digitale kompetanse.


Fredag 12. januar var det stinn brakke i det nye læringsrommet på campus Notodden, da Rune Nilsen, leder for styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge, offisielt erklærte DigTekLab for åpnet. 

- DigTekLab skal være en arena for utforskning, læring og skapning. Dette er et fremtidens klasserom, sier høgskolelektor Elin Bøen, som også er leder for det nye laboratoriet.

Se video fra åpningen:

Arild Hovland, dekan ved Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap, understreket i sin tale at det ikke er rommets «dingser» som står i sentrum, men læringsprosessene rundt dem. Bøen utdyper:

- I DigTekLab er det aktivitetene som står i fokus. Lærere og studenter vil her bli utfordret på en helt ny måte å tenke undervisning på.

LES OGSÅ: 20 mill. til digital kompetanse hos lærere

Styreleder Rune Nilsen klipper snoren ved åpningen av DigTekLab

Åpent for alle

Ifølge høgskolelektor Ingrid Holmboe Høibo er det nye læringsrommet HSNs svar på den norske skoles behov for digital kompetanse.

- Laboratoriets hensikt er å gi lærerstudenter muligheten til å opparbeide seg digital kompetanse, og samtidig forstå hvordan slik kompetanse læres bort i skolen og i barnehagen.

Læringsrommet er ifølge Høibo ikke bare for nåværende studenter, men skal være tilgjengelig for lærere, elever og akademikere.

- I DigTekLab finnes det et mangfold av læringsteknologier tilpasset alle nivå, og «labben» vil fungere som en møteplass der barnehagebarn, skoleelever, lærerstudenter og forskere samles om samme tema. Gjennom utforsking og utprøving blir lærerstudenten rustet til å møte den komplekse digitale skolehverdagen som stadig er i endring.

Notodden-ordfører Gry Fuglestreit Bløchlinger (Ap) gir en klem og takker Elin Bøen for innsatsen med DigTekLab.

Beta-versjon for alltid

Bøen, som har ledet DigTekLab-prosjektgruppen siden våren 2017, kunne fredag endelig vise frem alt labben har å by på. Av teknologiene som pirret de oppmøtte sin nysgjerrighet var sandkassen med innebygget utvidet virkelighetsteknologi, «maker space»-kroken og VR-brillene.

- For oss er det likevel viktig å få frem at det er utvikling av læringsprosesser og læringsmetoder som er hensikten med «labben». Dette er et rom for fremtiden vi ikke vet hvordan ser ut, men som vi vet i økende grad vil handle om samhandling mellom lærere og elever. I DigTekLab skal derfor elever få muligheten til å utforske og produsere, fremfor å bare være konsumenter av informasjon. Dette gir oss muligheten til å tenke helt annerledes om læring.

Bøen forteller at DigTekLab ikke er ferdig utviklet, og at det aldri kommer til å bli det.

- Rommet skal hele tiden utvikles i takt med fremtiden, så vi sier at DigTekLab alltid vil forbli på beta-stadiet.

Person tester ut VR-briller i DigTekLab

Kvalitetshever

Foruten høgskolens egne ansatte, var også representanter fra Notodden kommune, Notodden Utvikling AS og Utdanningsdirektoratet tilstede. Gry Fuglestreit Bløchlinger (Ap), ordfører i Notoddoen og tidligere student ved Telemark lærerhøgskole, holdt tale innledningsvis. Hun la ikke skjul på sin begeistring.

- Som tidligere student ved campus Notodden synes jeg jo det er ekstra spennende å få være her i dag. Rommet gir oss mange gode muligheter for utvikling, og samtidig åpner det for muligheter vi ikke klarer å se i dag.

Camilla Rønnevik, campusleder for studentene ved Notodden, mener det nye tilskuddet vil bety mye for kvaliteten på utdanningen.

- Det er kjempebra at høgskolen er opptatt av at lærerstudentene skal øke sin digitale kompetanse. Behovet for slik kunnskap er allerede blitt stort i dagens skolehverdag, og vil samtidig øke i fremtiden. Utdanningsprogrammene og skolen vil få et kjempeløft som følge av at DigTekLab også blir åpent for alle.

Besøkende lytter til foredrag under åpningen av DigTekLab

Hvis du vil vite er om DigTekLab kan du besøke læringsrommets egen blogg.

DigTekLab inneholder blant annet:

  • Makerkrok
  • Musikk og lyd
  • Roboter
  • VR (virtual reality)
  • AR-sandbox
  • Koding og programmering
  • Greenscreen og animasjon