Kjemper for å skaffe rent vann til alle

Gutt som drikker vann fra spingen på kjøkkenet
VERDENS VANNDAG: 22. mars markeres Verdens vanndag. Universitetet i Sørøst-Norge er en viktig bidragsyter i nasjonale og internasjonale forsknings- og utdanningssamarbeid på vann. 

Hvordan sikrer vi vann og hygiene til alle? Det er tema på Verdens vanndag som markeres hvert år 22. mars. Universitetet i Sørøst-Norge bidrar i kampen om rent vann til verden.


Vann er, ved siden av luft, verdens viktigste ressurs og kilde til liv. Uten vann – intet liv. 

Likevel mangler 2,1 milliarder mennesker tilgang til rent drikkevann hjemme. Dette har konsekvenser for helse, utdanning og livskvalitet.

Verdens vanndag eller vannets dag er en FN-dag som markeres 22. mars hvert år for å skape oppmerksomhet om mangel på rent drikkevann. 

– Vann er en menneskerettighet, og årets tema er «Leaving no one behind» – ingen skal utelates. Det handler om hvordan vi kan sikre at tilgang på vann, og da rent vann, blir virkelighet for alle, sier stipendiat og universitetslektor Tone Jøran Oredalen ved Institutt for natur, helse og miljø.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har i mange år vært en viktig bidragsyter i nasjonale og internasjonale forsknings- og utdanningssamarbeid på vann. 

LES OGSÅ: Flere studenter velger utveksling

Bidrar til en bedre verden

Vann griper inn i alle livets sider gjennom økonomi, religion, kultur og miljø, helse og teknologi, hvor blant annet etterspørselen etter vannrensing er i sterk vekst internasjonalt. 

Ved campus Bø deltar flere forskere og fagfolk i det internasjonale vannprosjektet Waso, som står for Water, Society and Climate Change. USN er en av tre norske partnere, og har ansvar for økologidelen i prosjektet.

Tone Jøran Oredalen sittende ute og ser i kamera

– Alt levende trenger rent vann for å overleve. Mange av master- og doktorgradsoppgaver i prosjektet bidrar med konkret kunnskap på – og inn i – ulike prosjekter knyttet til vann, alt fra hydrologimodeller til situasjonen i flyktningleirer, forteller Oredalen, som er USN-koordinator for Waso. 

Vannprosjektet involverer elleve partneruniversiteter fra Uganda, Kenya, Etiopia, Sør-Sudan, Sri Lanka, Bangladesh, Kambodsja og Norge.  

LES OGSÅ: I jobb like etter studier

Sprer kunnskap om vann

– Det overordnet målet er å bygge kapasitet og kompetanse på vann i de ulike institusjonene og landene. Mange av dem som får utdanning, får senere jobber med vannspørsmål ved universitetene, i forvaltning og regjeringsapparat og kan hjelpe sitt land med å få tilgang på rent og nok vann, sier Oredalen.

Verdens vanndag markeres i Forskningsparken på Blindern i Oslo. Seminaret er den offisielle, nasjonale markeringen av Verdens vanndag. Hit kommer fagfolk og eksperter for å presentere og diskutere årets tema. 

Her deles også Norsk juniorvannpris ut etter den nasjonale finalen i juniorvannprisen dagen før. USNs instituttleder Live Semb Vestgarden er representert i juryen, som vurderer alle bidragene til Juniorvannprisen.

LES OGSÅ: Vil at fag skal engasjere

Hva er egentlig vann?

  • Vann (H2O) er en kjemisk forbindelse mellom hydrogen og oksygen.
  • Mange av de kjemiske reaksjoner som foregår på jorden og i oss mennesker og alt annet levende, involverer vann eller foregår løst i vann.
  • Vann er en forutsetning for alt liv, og to til tre liter må vanligvis tilføres daglig for å erstatte tap gjennom hud, urin og fordøyelseskanal. 
  • En stabil væskebalanse forutsetter at vanninntak og vanntap er like store. 
  • Et for høyt vanninntak kan også være skadelig fordi saltkonsentrasjonen i kroppen blir for lav.

KILDE: Store norske leksikon
 

Verdens vanndag 22. mars

  • Verdens vanndag ble opprettet i etterkant av FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992.
  • FNs generalforsamling vedtok at 22. mars 1993 skulle være Verdens vanndag, og at dagen skulle markeres årlig fra da av.
  • Tema for 2019: Ingen skal utelates – «Leaving No One Behind».
  • FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030.