Rekordmange vil ta master ved USN

Emmy sitter på kne foran utstyr i prosessanlegg og smiler til kamera
MASTERSTUDENT: – Drømmejobben er nok innen prosess- og energioptimalisering, sier Emmy Kristine Rustad. Hun studerer master i prosessteknologi.

Søkertallet til masterutdanningene øker kraftig hos Universitetet i Sørøst-Norge. Hele 8531 vil ta master ved USN til årets studiestart. Det viser ferske tall fra lokalt opptak.


Masterstudent Emmy Kristine Rustad angrer ikke et sekund på studievalget ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Nå vil flere gjøre som henne – ta en master.

Årets søkerbunke i lokalt opptak, som ble offenliggjort 16. april, viser rekordstor økning i antall kandidater til mastergradsutdanningene. Hele 8531 vil ta master ved USN i 2021 mot 5699 i 2020 – en vekst på nærmere femti prosent. 

Totalt har USN 11473 søkere i lokalt opptak i 2021 mot 8687 søkere i 2020, som er en vekst på over tretti prosent. Den positive utviklingen gleder Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning.

–  Utdanning og kompetanse er viktig i fremtidens arbeidsliv. USN har mange gode tilbud innen viktige samfunnsområder og har også bygd ut kapasiteten på masterutdanninger over tid. Dette har flere lagt merke og søker til USN for å ta master, sier Ingvild Marheim Larsen.

LES OGSÅ: Slik forbereder du studielivet

Mest populære mastere

På topp-5-lista over populære mastergradsutdanninger står masterne i helsesykepleie, pedagogikk, samfunn og helse, økonomi og ledelse og innovasjon og ledelse. Disse har til sammen 2717 søkere. 

Ettertraktet er også masterne i teknologiske, maritime og naturvitenskaplige fag som er førstevalget for 3069 søkere. Her har det internasjonale masteropptaket spesielt mange søkere. I tillegg opplever industrimasterne god økning, et tilbud som kombinerer studier med lønnet arbeid. 

Navn

2020

2021

Økning fra 2020

Master i helsesykepleie

 

813

Nytt

Master i pedagogikk

512

664

30 %

Master i Samfunn og helse

394

572

45 %

Master i økonomi og ledelse

352

380

8 %

Master i innovasjon og ledelse

199

288

45 %

 

Emmy Kristine tar en master i prosessteknologi og blir ekspert på design og drift av renere og mer energieffektive prosessanlegg. Hun kom til USN med fagbrev i kjemi og prosess, fullførte bachelor i kjemiingeniør og fortsatte rett på masterutdanningen.

 

–  Med master får jeg mulighet til å jobbe med fremtidsrettede og industrielle problemer med både en praktisk og teoretisk tilnærming. Drømmejobben er nok innen prosess- og energioptimalisering, selv om jeg ikke helt har siktet inn hvilken sektor ennå, sier Emmy Kristine.

LES OGSÅ: 7 gode grunner for å velge USN

Svar på et arbeidsliv i endring

Opptak til blant annet masterstudier skjer lokalt direkte til studiestedene, mens opptak til grunnutdanningene er en del av Samordna opptak. Her offentliggjøres  tallene 23. april.

USN opplevde også i fjor økning i antall mastergradssøkere i likhet med flere av landets høyere utdanningsinstitusjoner. Ingvild Marheim Larsen tror ikke populariteten for masterutdanning kun er en effekt av koronaåret, men et svar på et arbeidsliv i endring.  

– Høyere utdanning i Norge har hatt gode søkertall over flere år. Allerede før pandemien var det mye oppmerksomhet på et arbeidsliv som stiller høyere krav til kompetanse. De store utfordringene vi møter i årene fremover må løses med nye ideer og samarbeidsformer. Utdanning gir en god plattform for å være endrings- og omstillingsdyktig, sier hun. 

Portrett av Ingvild Marheim Larsen innendør på campus smilende til kamera.

USN har en regional forankring med en internasjonal kunnskapsprofil, og tilbyr over sytti masterutdanninger, over seksti bachelorutdanninger og åtte doktogradsprogrammer.

– Gjennom vårt nære samarbeid med arbeidslivet har vi god oversikt og innsikt i fremtidige behov og hvilke krav som rettes til arbeidstakerne fremover. Slik gir vi studentene en trygghet for at de er godt rustet til å møte arbeidslivet etter studiene, sier Ingvild Marheim Larsen. 

LES OGSÅ: Fra videregående til universitet

En sikker vei til en sikker jobb

Hun er også stolt over at mange USN-studenter etableres raskt i arbeidslivet. Åtti prosent av mastergradskandidatene er i jobb etter seks måneder og hver tredje student får jobb i studietiden, viser Kandidatundersøkelsen 2020

– Mange spennende jobber venter studentene våre etter en bachelorutdanning, mens mange ønsker å fortsette for å spesialisere seg gjennom en master. For noen er det aktuelt med kompetansepåfyll etter noen år i arbeidslivet og som søker masterutdanning. Vi ønsker gode og motiverte søkere velkommen til spennende og relevante utdanninger, dyktige fagfolk, godt studentmiljø og flotte campus, sier Ingvild Marheim Larsen. 

USN har i flere år jobbet målrettet for å øke rekrutteringen til masterstudiene, deriblant gjennom ulike kampanjer i sosiale kanaler. Emmy Kristine tar masteren som et nett- og samlingsbasert studium, som gjorde overgangen til den nye hverdagen enklere. 

– Det er en del hjemmejobbing, men foreleserne er gode til å tilrettelegge slik at studiehverdagen blir best mulig faglig og sosialt, sier hun. 

LES OGSÅ: Mest fornøyde med små campus

 

Fem på topp – antall søkere

Dette er lokalt opptak 

Søkertallene i lokalt opptak viser førsteprioritetssøkere som har søkt innen ordinær søknadsfrist. Søknader via Samordna opptak, bidrags- og oppdragsfinansierte studier (BOA), utveksling til USN og opptak til enkeltemner er ikke med i oversikten. 

Totalt har USN 11473 søkere i lokalt opptak i 2021 mot 8687 søkere i 2020 – en vekst på 32,1 prosent. Mastergradsutdanningene opplever en økning i antall søkere på totalt 49,7 prosent med 8531 søkere i 2021 (5699 i 2020).