USN skal utdanne permitterte og ledige

Kvinnelig student sitter smilende foran en laptop.
PÅFYLL AV KOMPETANSE: For deg som er permittert eller arbeidsledig, har Universitetet i Sørøst-Norge flere aktuelle kurs og videreutdanninger. (Foto: Tine Poppe)

Seks universiteter får penger til utdanning av permitterte og arbeidsledige. Universitetet i Sørøst-Norge er en av dem, og bidrar med en større kompetansepakke.


Regjeringen ønsker å styrke mulighetene for permitterte og arbeidsledige som skal tilbake i arbeidslivet etter koranakrisen. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) bidrar med en større kompetansepakke med skreddersydde utdanninger, kurs og opplæringstilbud, også for kriserammede bedrifter. 

– Det er en del av samfunnsoppdraget vårt å levere kunnskap for fremtiden som kan bidra til å løse samfunnets utfordringer. Her har permitterte og arbeidsledige mulighet til å bruke tiden til kompetansepåfyll som vil ruste dem for arbeidslivet igjen, sier Halvor Austenå, viserektor for utdanning,

LES OGSÅ: USN har fått utmerkelse 

Legger ut flere tilbud 

Påfyll av kompetanse kan gjennomføres som intensive kurs over en uke, som nettundervisning eller kombinert med samlinger på campus. 

USN skreddersyr også kurs som gjennomføres i virksomheter som trenger kompetansepåfyll av ansatte.

– Vi utdanner arbeidskraften som Norge trenger. Gjennom forsking og utviklingsarbeid, utdanning og formidling skal vi som universitet bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Målet vårt er å skape verdier både for den enkelte student og næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers, sier Austenå.

Han viser til at USN også har opprettet en egen nettside med oversikt over tilgjengelige tilbud for ledige og permitterte (trykk på lenka).

– Det kan være lurt å følge med på nettsiden, hvor vi legger ut ulike tilbud fra de enkelte fakultetene. Noen av kursene kjøres allerede i sommer, sier viserektoren.

De ekstraordinære midlene er fordelt på grunnlag av en kartlegging utført av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) og Kompetanse Norge i april. 

Her svarte universiteter og høyskoler på hvilke muligheter de har for å utvide og øke kapasiteten i allerede eksisterende utdanningstilbud. De seks universitetene er valgt ut fordi de meldte inn flest tilbud innen relevante fag som kan komme raskt i gang.

LES OGSÅ: Studere? Dette kan du bli hos USN

Utdanning med dagpenger

Som følge av koronakrisen har regjeringen også gjort det enklere for permitterte og arbeidsledige å ta kortere utdanning mens de går på dagpenger.

For å matche kompetansebehovet til næringslivet, mener regjeringen det ikke bare er viktig å rekruttere nyutdannede, men også å investere i de som allerede er i arbeidslivet. Samtidig fortsetter innsatsen med å gi voksne med lite utdanning, eller svake grunnleggende ferdigheter, bedre tilgang til fleksibel opplæring. 

Årets søkertall viser at svært mange ønsker å ta høyere utdanning, og regjeringen har fordelt 4000 nye studieplasser på landets universiteter og høyskoler. 

USN tildeles hele 285 studieplasser og 18 nye rekrutteringsstillinger som skal stå klare til høsten. 

LES MER: USN får nye studieplasser til høsten 2020 

Øk mulighetene dine på jobbmarkedet  

Er du plutselig blitt permittert eller arbeidsledig? Øk sjansen på jobbmarkedet med kompetasnepåyll. USN tilbyr kurs og etterutdanning tilpasset deg som er i arbeidslivet.