Har du plutselig blitt permittert eller mistet jobben? Er det på tide med en faglig oppdatering? USN tilbyr kurs og etterutdanning tilpasset deg som er i arbeidslivet. Du kan gjennomføre mange av kursene som nettundervisning, eller kombinert med samlinger på campus.

Fagområder

keyboard_backspace Musikk og studietrening

keyboard_backspace Teknologi

keyboard_backspace Ledelsesfag

keyboard_backspace Helse- og sosialfag

 

Musikk og studietrening

Videreutdanning for deg som er musiker eller konsertarrangør, eller deg som vil forberede deg til å gå videre med høyere utdanning

 

Teknologi

Vi har flere aktuelle kurs og videreutdanninger for deg med teknologisk bakgrunn. Det er intensive kurs over en uke, digitale kurs og de kan også tilbys som bedriftsinterne kurs i din bedrift.

 

Ledelsesfag på masternivå

Executive Master of Management er en solid lederutdanning som er relevant for deg og din lederkarriere, både for å søke nye muligheter eller avansere i nåværende virksomhet. Ta ett fag eller bygg din egen mastergrad i ledelse bestående av tre fag.

 

Ledelsesfag på bachelornivå

Dette er praktisk orienterte fag som gir deg spesifikk kompetanse på området. Fagene kan bygges opp til et årsstudium i ledelse.

 

Helse- og sosialfag

Kurs og videreutdanninger som kan være aktuelle for deg med helsefaglig bakgrunn.